Cilvēkresursu apmācību konsultatīvās darba grupas sastāvā ir pārstāvji:

  • pastāvīgo locekļu statusā ar balsstiesībām – Veselības ministrijas kā nozares ministrijas, Slimību profilakses un kontroles centra, Veselības inspekcijas un Nacionālā veselības dienesta pārstāvji;
  • novērotāju statusā bez balsstiesībām – atbildīgās iestādes pārstāvji, Veselības aprūpes darba devēju asociācijas, Latvijas Māsu asociācijas, Latvijas Ārstu biedrības, Latvijas Ārstniecības personu profesionālo organizāciju savienības, Latvijas Slimnīcu biedrības, Latvijas Farmaceitu biedrības, Latvijas Ģimenes ārstu asociācijas un Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociācijas pārstāvji.

Cilvēkresursu apmācību konsultatīvās darba grupas uzdevumi:

  • sniegt priekšlikumus un saskaņot Cilvēkresursu apmācību plānu, kas nosaka nepieciešamo apmācību nodrošināšanu, tai skaitā profesionālo pilnveidi, pieredzes apmaiņu, studiju programmas, tālākizglītību;
  • izvērtēt Cilvēkresursu apmācību plāna izpildi;
  • saskaņot cilvēkresursu apmācību un pieredzes apmaiņas pasākumu kārtību, kādā veicami šie pasākumi;
  • rezidentu atbalsta pasākumu saskaņošana.

Konsultatīvās darba grupas kontaktpersonas:

  • Elīna Vilcāne, Veselības ministrijas Projektu vadības departamenta Ārstniecības personu tālākizglītības projekta nodaļas vadītāja, tālrunis 60008327, e-pasts: elina.vilcane@vm.gov.lv
  • Sanda Terela, tālākizglītības eksperte, tālrunis 60005264, e-pasts: sanda.terela@vm.gov.lv
  • Zaiga Šopo, tālākizglītības eksperte, tālrunis 60008320, e-pasts: zaiga.sopo@vm.gov.lv