Konsultatīvās darba grupas sastāvā ir pārstāvji no Labklājības ministrijas, Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociācijas, Latvijas Ārstu biedrības, Latvijas Ģimenes ārstu asociācijas, Latvijas Farmaceitu biedrības, Latvijas Māsu asociācijas, Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas Slimnīcu biedrības, Nacionālā veselības dienesta, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta, Rīgas Stradiņa universitātes, Slimību profilakses un kontroles centra, Veselības aprūpes darba devēju asociācijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Veselības inspekcijas. 

Darba grupas uzdevumi: 

  • sniegt priekšlikumus Cilvēkresursu apmācību plānam
  • saskaņot Cilvēkresursu apmācību plānu
  • izvērtēt Cilvēkresursu apmācību plāna izpildi
  • saskaņot izmaiņas Cilvēkresursu apmācību plānā
  • saskaņot ārstniecības personu, ārstniecības atbalsta personu, sociālā jomā strādājošo speciālistu un farmaceitiskās aprūpes pakalpojumu sniedzēju kvalifikācijas celšanas pasākumu dalībnieku atlases nosacījumus, tai skaitā attiecībā uz pieredzes apmaiņas pasākumiem Latvijā un ārvalstīs

Konsultatīvās darba grupas kontaktpersonas: 

  • Elīna Vilcāne, Projektu vadības departamenta Ārstniecības personu tālākizglītības projekta nodaļas vadītāja, tālrunis 60008327, e-pasts: elina.vilcane@vm.gov.lv
  • Zaiga Šopo, tālākizglītības eksperte, tālrunis 60008320, e-pasts: zaiga.sopo@vm.gov.lv