Mātes veselības aprūpes pilnveidošanas darba grupā ir pārstāvji no Nacionālā veselības dienesta, Slimību profilakses un kontroles centrs, Veselības inspekcijas, kā arī no veselības aprūpes jomas nevalstiskajām profesionālajām organizācijām. 

Mātes veselības aprūpes pilnveidošanas darba grupas uzdevumi:

  • izvērtēt esošo situāciju mātes veselības aprūpes jomā un identificēt ar mātes veselības aprūpi saistītās problēmas
  • pamatojoties uz darba grupā veikto izvērtējumu, izstrādāt priekšlikumus Mātes un bērna veselības uzlabošanas plānā iekļaujamajiem pasākumiem un to īstenošanai nepieciešamajam finansējumam

Darba grupas kontaktpersona: Veselības ministrijas Veselības aprūpes departamenta Ārstniecības kvalitātes nodaļas vecākā eksperte Viktorija Korņenkova, e-pasts: viktorija.kornenkova@vm.gov.lv