2023.gada 15.augusta Ministru kabineta  noteikumi "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt vienlīdzīgu piekļuvi veselības aprūpei un stiprināt veselības sistēmu, tostarp primārās veselības aprūpes noturību" 4.1.1.1. pasākuma "Ārstniecības iestāžu infrastruktūras attīstība" pirmās kārtas un 4.1.1.5. pasākuma "Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta attīstība" īstenošanas noteikumi"

Pasākuma mērķis ir nodrošināt vienlīdzīgu piekļuvi veselības aprūpei un stiprināt veselības sistēmu, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru

Pasākuma pirmās kārtas ietvaros plānotais un pieejamais kopējais finansējums ir 96 688 876 euro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 82 185 545 euro un nacionālais finansējums, kas iekļauj valsts budžeta un privāto finansējumu, ir 14 503 331 euro.

4111