Konferencē “Cilvēks - Latvijas veselības nozares vērtība” par veselības aprūpes kvalitātes jautājumiem vietējie un starptautiskie eksperti diskutēja par cilvēka un cilvēcības būtisko nozīmi veselības aprūpē.

2023. gada 28. septembrī Veselības ministrija un Slimību profilakses un kontroles centrs Projekta* ietvaros rīkoja starptautisku konferenci “Cilvēks - Latvijas veselības nozares vērtība”, kurā virkne starptautiski atzītu ekspertu kopā ar Latvijas speciālistiem dalījās pieredzē un problēmu risinājumos par dažādiem jautājumiem veselības aprūpes jomā, akcentējot cilvēka un cilvēcības lomu veselības aprūpē. Konferenci bija iespējams apmeklēt klātienē, kā arī vērot tiešraidē, kur to vēroja vairāk nekā 800 klausītāju no Latvijas un ārvalstīm.

Konferencē veselības nozare dažādās prezentācijās, ziņojumos un pieredzes stāstos, tika aplūkota no dažādiem skatu punktiem, lai labāk izprastu ikviena cilvēka pieredzi, saskaroties ar veselības nozari Latvijā - gan pacienta, gan veselības aprūpes darbinieka.

*Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.9.2.3.0/15/I/001 “Veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrāde un ieviešana prioritāro veselības jomu ietvaros”

Darbs konferencē tika organizēts vairākās sesijās: “Cilvēku pieredze veselības aprūpē”, “Veselības aprūpes darbinieku pieredze”, “Pacientu drošības kultūra”, “Datos balstīta veselības aprūpes pakalpojumu uzlabošana”.

Sesijās skatīti jautājumi par cilvēkpieredzes uzlabošanu, pacientu pieredzes mērījumiem slimnīcās, psihoemocionālo atbalstu darbiniekiem, pacientu drošības kultūru. Konferences laikā tika demonstrēti vairāku Latvijas slimnīcu pozitīvās pieredzes videostāsti. Būtisks akcents bija konferences diskusijas daļa, kurā piedalījās vairāki līdzšinējie veselības ministri, kas dalījās ar savu redzējumu par nozīmīgākajiem soļiem ilgtspējai un attīstībai veselības aprūpē vairākos diskusiju blokos: par veselības aprūpes sistēmas pārvaldību, tai skaitā reformām un to ietekmi; par veselības aprūpes finansējumu; par cilvēkresursiem veselības aprūpē un nākotnes perspektīvām nozarē.

Konferences ierakstu var skatīt šeit: Veselības ministrija - YouTube

*Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.9.2.3.0/15/I/001 “Veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrāde un ieviešana prioritāro veselības jomu ietvaros”

Konference