Sabiedriskā apspriede

Veselības ministrijā 2016.gada 31.martā, plkst.11.00 (3.stāva 309.telpā) notika sabiedriskā apspriede par Ministru kabineta noteikumu projektu „Sportistu un bērnu ar paaugstinātu fizisko slodzi veselības aprūpes un medicīniskās uzraudzības kārtība”.

Noteikumu projekts „Sportistu un bērnu ar paaugstinātu fizisko slodzi veselības aprūpes un medicīniskās uzraudzības kārtība”  - *doc. Noteikumu projekta pielikumi: Nr.1 - *doc.; Nr.2 - *doc.; Nr.3 - *doc.; Nr.4 - *doc. Noteikumu projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) – *doc


Pēc sabiedriskās apspriedes iesniegtie sabiedrības iebildumi un priekšlikumi par Ministru kabineta noteikumu projektu „Sportistu un bērnu ar paaugstinātu fizisko slodzi veselības aprūpes un medicīniskās uzraudzības kārtība” (31.03.2016.) - *pdf. Sabiedriskās apspriedes (31.03.2016.) dalībnieku saraksts - *pdf.

Noteikumu projekts izstrādāts, pamatā saglabājot Ministru kabineta 2006.gada 14.marta noteikumos Nr.195 „Sportistu un bērnu ar paaugstinātu fizisko slodzi veselības aprūpes un medicīniskās uzraudzības kārtība” noteikto regulējumu, taču vienlaikus veicot precizējumus, kas nepieciešami, lai nodrošinātu sportistu un bērnu ar paaugstinātu fizisko slodzi efektīvāku un racionālāku veselības aprūpes un medicīniskās uzraudzības kārtību.

Kontaktpersona: Veselības ministrijas Veselības aprūpes departamenta Primārās veselības aprūpes nodaļas vecākā eksperte Liene Skuja, tālrunis: 67876189, e-pasts: liene.skuja@vm.gov.lv.