Informācija par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” valdes locekļa amata kandidātu atlases procesa rezultātiem: