Veselības veicināšanas un slimību profilakses ekspertu padomes mērķis: apvienot ekspertus valsts līmenī un pašvaldībās īstenojamo veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu koordinēšanai atbilstoši izvirzītajiem sabiedrības veselības politikas mērķiem un uzdevumiem.

Padomes locekļi:

 • Anita Villeruša, Rīgas Stradiņa universitātes Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedras asociētā profesore

Padomes vadītājas vietniece:

 • Irēna Kondrāte, Rīgas Domes Labklājības departamenta direktore

Padomes locekļi:

 • Ineta Zīriņa, SIA „Rīgas veselības centrs” valdes priekšsēdētāja
 • Iveta Pudule, Latvijas Sabiedrības veselības asociācijas valdes locekle
 • Lolita Vija Neimane, Rīgas Stradiņa universitātes Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes Sporta un uztura katedras studiju programmu vadītāja
 • Egita Senakola, Rīga Stradiņa universitātes Zobu higiēnistu akadēmiskās skolas direktore metodiķe 
 • Anda Ķīvīte, Rīgas Stradiņa universitātes Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedras docente
 • Elmārs Rancāns, Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas fakultātes Psihiatrijas un narkoloģijas katedras vadītājs, profesors 
 • Elīna Tolmačova, Liepājas pilsētas pašvaldības  Vides, veselības un sabiedrības līdzdalības daļas vadītāja
 • Guna Poikāne, Valmiera pilsētas pašvaldības speciāliste veselības veicināšanas jautājumos
 • Alise Krūmiņa, Veselības ministrijas Resursu vadības departamenta Projektu vadības nodaļas vadītāja
 • Santa Līviņa, Veselības ministrijas Sabiedrības veselības departamenta vadītāja
 • Ilze Straume, Slimību profilakses un kontroles centra Veselības veicināšanas un slimību profilakses departamenta direktore 

Saziņa: Sabiedrības veselības departamenta Veselības veicināšanas un atkarību profilakses nodaļas vadītāja Inga Birzniece,  67876161, inga.birzniece@vm.gov.lv