Prioritāri vakcinējamo personu grupas, atbilstoši 2021. gada 18. februāra grozījumiem Nr. 122 Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai", kuros aktualizētas prioritāri vakcinējamo personu grupas (3.pielikums)

Informācija par šobrīd vakcinējamo no prioritārajām grupām pieejama Nacionālā veselības dienesta tīmekļa vietnē www.vmnvd.gov.lv 

Prioritāri vakcinējamā grupa Vakcinējamo personu grupas
Informācija par pirmo divu prioritāri vakcinējamo grupu personām (veselības aprūpes darbinieki; pacienti, kuriem nepieciešama nopietna medicīniska manipulācija; sociālās aprūpes centru darbinieki un klienti) kolektīvo pieteikšanos www.vmnvd.gov.lv

I grupa

Veselības aprūpes darbinieki, t. sk., ārstniecības personas, ārstniecības atbalsta personas un darbinieki, kas nodrošina Covid-19 pacientu aprūpi, t. sk., Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieki; slimnīcās un citās ārstniecības iestādēs strādājošas ārstniecības personas un ārstniecības atbalsta personas un darbinieki, kā arī pakalpojuma sniedzēji ārstniecības iestādēm, kas nodrošina veselības aprūpes pakalpojumu nepārtrauktību; ģimenes ārsti un ģimenes ārstu komandas (prakses); ambulatorās aprūpes speciālisti un atbalsta personas; aptiekās strādājošie farmaceiti, farmaceitu asistenti, pārējie aptieku un zāļu lieltirgotavu darbinieki, kas nodrošina zāļu, t. sk., vakcīnu, izplatīšanu, loģistiku un pieejamības nepārtrauktību; medicīnas studenti (RSU, LU, koledžas), kas mācību procesa ietvaros nonāk tiešā saskarē ar pacientiem ārstniecības iestādē; ārstniecības personas izglītības iestādēs; Veselības inspekcijas inspektori, kas kontrolē pakalpojumu drošību sociālās aprūpes centros un ārstniecības iestādēs, t. sk., vakcinācijas iestādēs, kā arī kontrolē aptieku darbību
Pēc medicīniskām indikācijām – pacienti, kuriem saskaņā ar ārsta lēmumu nepieciešama nopietna medicīniska manipulācija, t. sk., augstu izmaksu vai augstas sarežģītības pakāpes operācija (piemēram, onkoloģiskie pacienti, pirms ķīmijterapijas vai tās laikā, pacienti un donori pirms orgānu vai cilmes šūnu transplantācijas, pacienti, kas ilgstoši uzturas stacionārā ārstniecības iestādē)

II grupa

Ilgstošas sociālās aprūpes centru darbinieki un klienti (un citi pielīdzināma riska pakalpojuma sniedzēji)
Amatpersonas, kuru vakcinācija ir nepieciešama nacionālās drošības un valsts darbības nepārtrauktības nodrošināšanai saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu

III grupa

Seniori, kas vecāki par 70 gadiem. Aktuālākie jautājumi un atbildes par senioru vakcināciju
Personas ar hroniskām slimībām un citiem fiziskiem vai garīgiem traucējumiem, kas saistīti ar augstu risku attiecībā uz Covid-19 izraisītiem veselības traucējumiem (saskaņā ar rekomendācijām personu ar hroniskām slimībām vakcinācijas organizācijai, kas publicētas Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē). Saraksts pieejams šeit > www.spkc.gov.lv
Personas, kuras dzīvo vienā mājsaimniecībā ar bērniem, kuriem ir noteiktas hroniskas un imūnsupresējošas slimības. Rekomendācijas vecākiem, kuru bērniem ir hroniskas saslimšana
Personas, kuras mājās aprūpē smagi slimas personas. Skaidrojums par izbraukuma vakcināciju mājās iedzīvotājiem ar smagiem kustību traucējumiem

IV grupa

Personas 60-70 gadu vecumā
Pirmsskolas, speciālās izglītības iestāžu un 1.–6. klašu pedagogi un darbinieki, kas, veicot darba pienākumus, nonāk ciešā saskarē ar bērniem, kā arī pedagogi, kas atsāk darbu klātienē
Tokijas (Japāna) Olimpisko un Paralimpisko spēļu dalībnieki, kandidāti, apkalpojošie sporta darbinieki, Latvijas plašsaziņas līdzekļu akreditētās personas, kas atspoguļos Tokijas Olimpisko spēļu norisi, Latvijas vīriešu hokeja izlases sportisti un apkalpojošie sporta darbinieki, kā arī 2021. gada pasaules čempionāta hokejā vīriešiem organizēšanā iesaistītie darbinieki
Pašvaldību vēlēšanu 2021. gada 5. jūnijā norises nodrošināšanā iesaistītie kritiski svarīgie darbinieki. Skaidrojums par 5. jūnija pašvaldību vēlēšanu nodrošināšanā iesaistīto darbinieku vakcināciju

V grupa

Izglītības iestāžu darbinieki, kas, veicot darba pienākumus, ir ciešā saskarē ar izglītojamiem (izņemot pirmsskolas, speciālās izglītības iestāžu un 1.–6. klašu pedagogus un darbiniekus, kas, veicot darba pienākumus, nonāk ciešā saskarē ar bērniem). Skaidrojums par izglītības iestāžu darbinieku pakāpenisko vakcināciju
Operatīvo dienestu darbinieki, t. sk. valsts un pašvaldību policisti; robežsardzes darbinieki; VID operatīvie darbinieki, muitnieki; VUGD darbinieki. Skaidrojums par operatīvo dienestu un valsts pārvaldes kritisko funkciju darbinieku vakcināciju
Ieslodzījuma vietu pārvaldes/Valsts probācijas dienesta darbinieki. Skaidrojums par ieslodzījuma vietu un patversmju klientu un darbinieku vakcināciju
Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja darbinieki
Nacionālie bruņotie spēki (t. sk. Zemessardze)
Kritiski svarīgie energoapgādes un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju komersanti
Saeimas kritiski svarīgie darbinieki
Latvijas Bankas kritiski svarīgie darbinieki
Kritisko tirgus uzraudzības iestāžu darbinieki
Satiksmes nozares kritiski svarīgie darbinieki
Kritiski svarīgie kultūras jomas pārstāvji
Vides aizsardzības sektoram kritiski svarīgie darbinieki
Bāriņtiesu, sociālo dienestu un sociālās aprūpes centru kritiski svarīgie darbinieki, kā arī psihologi, kas, veicot darba pienākumus, nonāk ciešā saskarē ar klientiem
Kritiski svarīgie ūdenssaimniecību darbinieki
Zinātniskie darbinieki, kas strādā ar koronavīrusiem, citiem patogēniem vīrusiem un eksperimentālajiem dzīvniekiem, kā arī izstrādā jaunas vakcīnas

VI grupa

Personas, kuras uzturas speciālās iestādēs, t. sk. patversmju klienti, personas ieslodzījuma vietās

VII grupa

Nozaru darbības nepārtrauktībai kritiski svarīgie darbinieki publiskajā sektorā (kas nav vakcinēti iepriekš), t. sk. ārlietu nozarē, aizsardzības nozarē, ekonomikas nozarē, iekšlietu nozarē, finanšu nozarē, kultūras nozarē, labklājības nozarē, satiksmes nozarē, tieslietu nozarē, veselības nozarē, zemkopības nozarē; sportisti un apkalpojošie darbinieki; reliģisko organizāciju garīgais un kalpojošais personāls
Tautsaimniecībai nozīmīgo eksportējošo uzņēmumu kritiski svarīgie darbinieki

VIII grupa

To uzņēmumu darbinieki, kas saskaras ar lielu skaitu iedzīvotāju un nevar ievērot distancēšanos (kurjeri, transporta pakalpojumu sniedzēji, tirdzniecības darbinieki, pakalpojumu sniedzēji). Skaidrojums uzņēmumiem, kas vēlas veikt savu uzņēmumu darbinieku organizētu vakcināciju. Biežāk uzdotie jautājumi un atbildes darba devējiem par savu darbinieku kolektīvu vakcināciju
To uzņēmumu darbinieki, kur kolektīvā savstarpēji saskaras liels skaits cilvēku un nav iespējams nodrošināt distancēšanos (pārtikas ražošanas uzņēmumi, citi ražošanas uzņēmumi u. tml.)
Tautsaimniecībai nozīmīgu uzņēmumu darbinieki (sakaru uzņēmumi u. tml.)

IX grupa

Visi pārējie sabiedrības locekļi, kas vakcināciju nav saņēmuši iepriekš.