Sabiedriskā apspriede

Veselības ministrijā 2016.gada 19.janvārī notika sabiedriskā apspriede par Ministru kabineta noteikumu projektu Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 15.septembra noteikumos Nr.746 „Ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība”, ar kuru tiks izveidots hroniska vīrushepatīta C pacientu reģistrs. 

Ministru kabineta noteikumu projektu Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 15.septembra noteikumos Nr.746 „Ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība” - *docx.

Ministru kabineta noteikumu projektu Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 15.septembra noteikumos Nr.746 „Ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *docx.

Pēc sabiedriskās apspriedes iesniegtie sabiedrības iebildumi un priekšlikumi par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 15.septembra noteikumos Nr.746 “Ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība”” - *pdf.

Atbildīgā persona: Jana Feldmane, tālrunis: 67876119, e-pasts: Jana.Feldmane@vm.gov.lv