Veselības ministrijas 2020.gada 18.septembra informatīvais ziņojums "Par nepieciešamību nodrošināt papildus iemaksas Ārkārtas atbalsta instrumentā, lai nodrošinātu plašāku Covid-19 vakcīnu portfeļa pieejamību" 

Ministru kabineta 2020.gada 22.septembra sēdes protokollēmums par informatīvo ziņojumu "Par nepieciešamību nodrošināt papildus iemaksas Ārkārtas atbalsta instrumentā, lai nodrošinātu plašāku Covid-19 vakcīnu portfeļa pieejamību" 

Ministru kabineta 2020.gada 30.septembra rīkojums "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

Ministru kabineta 2020.gada 13.oktobra rīkojuma "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"" sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

 

2020.gada 20.oktobra informatīvais ziņojums "Par Latvijas dalību Eiropas Komisijas noslēgtajā Covid-19 vakcīnas iepirkuma līgumā" 

Ministru kabineta 2020.gada 20.oktobra sēdes protokollēmums par informatīvo ziņojumu "Par Latvijas dalību Eiropas Komisijas noslēgtajā Covid-19 vakcīnas iepirkuma līgumā"

2021.gada 8.janvāra informatīvais ziņojums ''Par vakcīnām pret Covid-19"

Ministru kabineta 2021.gada 8.janvāra sēdes protokollēmums par informatīvo ziņojumu ''Par Covid-19 vakcīnu iepirkšanu" 

2021.gada 14.janvāra informatīvais ziņojums "Par ''Moderna'' ražoto vakcīnu pret Covid-19 devu iegādi" 

Ministru kabineta 2021.gada 14.janvāra sēdes protokollēmums par informatīvo ziņojumu "Par ''Moderna'' ražoto vakcīnu pret Covid-19 devu iegādi" 

2021.gada 28.janvāra informatīvais ziņojums ''Par vakcīnām pret Covid-19'' 

Ministru kabineta 2021.gada 28.janvāra sēdes protokollēmums par informatīvo ziņojumu ''Par vakcīnām pret Covid-19'' 

 

*Par ierobežotas pieejamības informāciju nav uzskatāma informācija par sākotnējo vakcīnu devu sadalījumu, kā arī informācija, kas ir publiski pieejama, tajā skaitā Eiropas Komisijas tīmekļvietnē. Savukārt cita informācija, kas izriet no līgumiem par Covid-19 vakcīnu iegādi un nav publiskota, ir uzskatāma par ierobežotas pieejamības informāciju