Statistika par ārstniecības un ārstniecības atbalsta personām

https://www.vi.gov.lv/lv/arstniecibas-iestazu-un-personu-registracija