Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
7
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Veselības ministrija pēc pakalpojuma pieprasītāja iniciatīvas sniedz apstiprinājumu, ka ārstniecības persona, kura parakstījusi medicīniskās dokumentācijas veidlapu, izziņu vai cita veida dokumentu, ir reģistrēta Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā. Pakalpojuma saņemšanai jāiesniedz iesniegums ar lūgumu apstiprināt ārstniecības personas parakstu. Iesniegumam pielikumā jāpievieno dokumenta oriģināls, kurā (kuros) nepieciešams apstiprināt ārstniecības personas parakstu.

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma saņemšana
    Pakalpojuma saņemšanai jāiesniedz iesniegums ar lūgumu apstiprināt ārstniecības personas parakstu. Iesniegumam pielikumā pievienot dokumenta oriģinālu, kurā (kuros) nepieciešams apstiprināt ārstniecības personas parakstu.

Saņemt pakalpojumu