Sabiedriskā apspriede
Ārsts

Sabiedriskai apspriedei līdz 2.decembrim nodots Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta noteikumos Nr. 555 “Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība”- *docx. Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *docx. Paziņojums - *docx. Noteikumu projekts izstrādāts, lai pilnveidotu un precizētu valsts apmaksātās veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas un apmaksas kārtību atbilstoši veselības nozarei pieejamam finansējumam. 

Atbildīgā amatpersona par tiesību akta projekta izstrādi Veselības aprūpes departamenta Veselības aprūpes organizācijas nodaļas vadītāja Ineta Būmane, tālrunis: 67876050, e-pasts: ineta.bumane@vm.gov.lv.

Kontaktpersona: Veselības aprūpes departamenta Veselības aprūpes organizācijas nodaļas vecākā referente Gunta Stūre, tālrunis: 67876066, e-pasts: gunta.sture@vm.gov.lv. Priekšlikumus par noteikumu projektu vai pieteikumu dalībai sabiedriskajā apspriedē, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, un e-pasta adresi) varēja sniegt līdz 2020.gada 2.decembrim nosūtot to uz gunta.sture@vm.gov.lv, tālrunis 67876066. Sabiedriskā apspriede organizēta 2020.gada 4.decembrī attālināti.