Sabiedriskā apspriede

Veselības ministrijā 2016.gada 21.janvārī notika sabiedriskā apspriede par Ministru kabineta noteikumu ”Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 27.marta noteikumos Nr.220 ”Zāļu iegādes, uzglabāšanas, izlietošanas, uzskaites un iznīcināšanas kārtība ārstniecības iestādēs un sociālās aprūpes institūcijās”” projektu. 

Ministru kabineta noteikumu projekts ”Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 27.marta noteikumos Nr.220 ”Zāļu iegādes, uzglabāšanas, izlietošanas, uzskaites un iznīcināšanas kārtība ārstniecības iestādēs un sociālās aprūpes institūcijās”” - *docx.

Ministru kabineta noteikumu projekta ”Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 27.marta noteikumos Nr.220 ”Zāļu iegādes, uzglabāšanas, izlietošanas, uzskaites un iznīcināšanas kārtība ārstniecības iestādēs un sociālās aprūpes institūcijās”” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *docx.  

Pēc sabiedriskās apspriedes iesniegtie sabiedrības iebildumi un priekšlikumi par Ministru kabineta noteikumu ”Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 27.marta noteikumos Nr.220 ”Zāļu iegādes, uzglabāšanas, izlietošanas, uzskaites un iznīcināšanas kārtība ārstniecības iestādēs un sociālās aprūpes institūcijās”” projektu - *pdf. Sabiedriskās apspriedes (21.01.2016.) dalībnieku saraksts - *pdf.

Sabiedrības viedoklis par Ministru kabineta noteikumu Nr. 220 „Zāļu iegādes, uzglabāšanas, izlietošanas, uzskaites un iznīcināšanas kārtība ārstniecības iestādēs un sociālās aprūpes institūcijās” grozījumu precizēto projektu (nosūtīts sanāksmes dalībniekiem 25.02.2016.) - *pdf.

Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 27.marta noteikumos Nr.220 ”Zāļu iegādes, uzglabāšanas, izlietošanas, uzskaites un iznīcināšanas kārtība ārstniecības iestādēs un sociālās aprūpes institūcijās” (25.02.2016.) - *doc.

Kontaktpersona: Silvija Riekstiņa, tālr. 67876115, e-pasts: Silvija.Riekstina@vm.gov.lv. Dalībnieku pieteikumi iesūtāmi līdz 20.01.2016. uz iepriekš norādīto e-pasta adresi.