Publiskā apspriešana
Vīrietis telpā

Publiskai apspriešanai līdz 2022.gada 31.oktobrim nodoti grozījumi Pacientu tiesību likumā (turpmāk - grozījumi likumprojektā).

Likumprojekta "Grozījumi Pacientu tiesību likumā" mērķis ir Pacientu tiesību likumā (turpmāk – likums) precizēt ietvertās esošās normas un papildināt ar jaunām tiesībām un pienākumiem, lai uzlabotu pacientu, tai skaitā nepilngadīgo pacientu, tiesību ievērošanu un uzraudzību, precizēt pacienta likumisko vai pilnvaroto pārstāvju tiesības, paredz iespēju pacienta atbalsta personas līdzdarbību pacienta ārstniecībā, pacienta autonomijas stiprināšana attiecībā uz lēmumu pieņemšanu.

Par grozījumiem likumprojektā, priekšlikumu un iebildumu iesniegšanai TAP publiskais portāls tapportals.mk.gov.lv

Attēls no slimnīcas