Publiskā apspriešana
Attēls no slimnīcas

Publiskai apspriešanai līdz 2022.gada 18.februārim nodoti grozījumi Pacientu tiesību likumā.

Veikto grozījumu mērķis: ir nepieciešams paplašināt to insititūciju loku, kas būs tiesīgas apstrādāt pacientu īpašu kategoriju (veselības) personas datus, tai skaitā, izvērtējot kompensācijas iespējas, ja Covid-19 vakcīnas blakusparādību dēļ pacienta veselībai vai dzīvībai ir iestājušās smagas vai vidēji smagas sekas.

Iesniegtie priekšlikumi un iebildumi izskatīti sanāksmē, kas notika MS Team vidē 22.februārī, no plkst.15.00-16.30.

Plašāk par grozījumiem Pacientu tiesību likumā, priekšlikumu un iebildumu iesniegšanai TAP publiskajā potālā, izmantojot saiti: tapportals.mk.gov.lv