Šī gada 14. jūlijā Ministru kabineta sēdē  tika atbalstīts Tieslietu ministrijas iesniegtais likumprojekts “Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā” (turpmāk – likumprojekts), kas tālāk ir nosūtīts izskatīšanai Saeimā. Likumprojekts ir izstrādāts sabiedrības drošības un veselības interesēs, paredzot, ka valsts institūciju un privātpersonu sniegtajiem pakalpojumiem ir jābūt epidemioloģiski drošiem, ka darba devējiem ir jānodrošina epidemioloģiski droša darba un mācību vide, it īpaši šādu prasību attiecinot uz ārstniecības iestādēm, sociālās aprūpes iestādēm un uz darbu izglītības jomā.

Plašāk lasīt te: 

Šeit atradīsi atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par vietni www.manavakcina.lv un reģistrēšanos vakcīnai
Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par vakcināciju pret Covid-19
Ответы на вопросы, касающиеся вакцин и вакцинации от COVID-19 в Латвии

Eiropas Zāļu aģentūra izvērtē vakcīnas pret Covid-19 kvalitāti, drošumu un efektivitāti.

Ja vakcīna spējusi izpildīt visas Eiropas Zāļu aģentūras augstās prasības, tad Eiropas Zāļu aģentūra iesaka to reģistrēt un Eiropas Komisija vakcīnai piešķir reģistrācijas apliecību, kas ir derīga visās ES un EEZ valstīs. Pēc tam vakcīnu var sākt nogādāt vienlaikus uz visām ES valstīm, tostarp Latviju. Šis process garantē, ka visas ES valstis, tostarp Latvija, vienlaicīgi saņem kvalitatīvas, drošas un efektīvas vakcīnas pret Covid-19.

Par centralizētiem Covid-19 vakcīnu iepirkumiem visai ES atbild Eiropas Komisija.

Šobrīd līgumi ir noslēgti ar šādiem Covid-19 vakcīnu ražotājiem: "CureVac", "AstraZeneca", "Johnson & Johnson", "Sanofi-GSK", "BioNTech-Pfizer" un "Moderna".

Plašāka informācija par Covid-19 vakcīnu izstrādi un reģistrāciju pieejama Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē www.spkc.gov.lv

Covid-19 vakcīnu izstrādes, vērtēšanas un apstiprināšanas process ir prasījis mazāk laika nekā citām vakcīnām, jo ir ieguldīti un apvienoti vēsturiski nebijuši zinātnes, finanšu un cilvēkresursi, kā arī radikāli mainīta sadarbības operativitāte starp vērtēšanas, reģistrēšanas iestādēm un vakcīnu izstrādātājiem. 

Plašāku informāciju par Covid-19 vakcīnas izstrādes, vērtēšanas un apstiprināšanas procesu lasīt Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļa vietnē www.spkc.gov.lv

2020.gada decembra beigās pirmie Covid-19 vakcīnas sāka saņemt veselības aprūpes darbinieki, kuri ārstē pacientus ar Covid-19 un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieki. Pēc tam ārstniecības personu grupas tika paplašinātas un no 2021.gada 11.janvāra pieteikties uz vakcinācijas veikšanu var ikviens mediķis.

Ņemot vērā pieejamo vakcīnu piegādes, pakāpeniski paplašinātas tās iedzīvotāju grupas, kas varēs vakcinēties. Prioritāri vakcinējamo personu grupas

Lai sabiedrību plašāk informētu par vakcinācijas nozīmi un iespējām, Veselības ministrija sadarbībā ar Slimību profilakses un kontroles centru īstenos sabiedrības informēšanas kampaņu.

Jau šobrīd detalizētāka informācija par to, kā notiks vakcinācija pret Covid-19 Latvijā pieejama Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnes www.spkc.gov.lv sadaļā “Kā notiks Covid-19 vakcinācija Latvijā?”

Informācija par vakcīnu izstrādi un apstiprināšanu pieejama Zāļu valsts aģentūras tīmekļvietnē www.zva.gov.lv sadaļā “Covid-19 ziņas”

Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem vispārīgi par vakcīnām pieejamas Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē www.spkc.gov.lv

 

 

 

 

Eiropas Zāļu aģentūra izvērtē vakcīnas pret Covid-19 kvalitāti, drošumu un efektivitāti.

Ja vakcīna spējusi izpildīt visas Eiropas Zāļu aģentūras augstās prasības, tad Eiropas Zāļu aģentūra iesaka to reģistrēt un Eiropas Komisija vakcīnai piešķir reģistrācijas apliecību, kas ir derīga visās ES un EEZ valstīs. Pēc tam vakcīnu var sākt nogādāt vienlaikus uz visām ES valstīm, tostarp Latviju. Šis process garantē, ka visas ES valstis, tostarp Latvija, vienlaicīgi saņem kvalitatīvas, drošas un efektīvas vakcīnas pret Covid-19.

Par centralizētiem Covid-19 vakcīnu iepirkumiem visai ES atbild Eiropas Komisija.

Šobrīd līgumi ir noslēgti ar šādiem Covid-19 vakcīnu ražotājiem: "CureVac", "AstraZeneca", "Johnson & Johnson", "Sanofi-GSK", "BioNTech-Pfizer" un "Moderna".

Plašāka informācija par Covid-19 vakcīnu izstrādi un reģistrāciju pieejama Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē www.spkc.gov.lv

Veselības ministrs Daniels Pavļuts “... ārsts, kas neizmanto iespēju vakcinēties, to liedz kādam citam, kas nepacietīgi gaida savu vakcinācijas kārtu. Nevaram atļauties nepotēt tos, kas ir gatavi! Latvijas sabiedrības viedoklis par vakcinēšanos ir nogaidošs - mums ļoti nepieciešams ārstu labais piemērs.".

Veselības ministra Daniela Pavļuta saruna 12.janvāra TV3 rīta raidījumā "900 sekundes" par mediķu vakcinēšanās veicināšanu pret Covid-19 > VIDEO

Veselības ministra rīkojums Nr. 8 "Par ārstniecības iestāžu ārstniecības personu, ārstniecības atbalsta personu un darbinieku vakcināciju pret Covid-19"

Ārstniecības iestādēm savās mājaslapās jāpublicē mediķiem viegli pieejama informācija par vakcinācijas kārtību un pieteikšanās iespējām. Vakcinācijas kabinetu adreses un kontaktinformāciju varēs atrast Nacionālā veselības dienesta mājaslapā.

Vakcinācijas kabinetos jāveido elastīgas gaidīšanas rindas gadījumam, ja kāda no vakcinējamo personu pierakstā iekļautajām personām dažādu apstākļu dēļ nevar ierasties uz vakcināciju noteiktajā laikā.

Lai vakcinēties gribētājiem būtu vienkāršāk pieteikties, drīzumā plānots risinājums vienotai pieteikšanās sistēmai un risinājumam elastīgai rindu vadības sistēmai.

Nacionālais veselības dienests sadarbībā ar Slimības profilakses un kontroles centru un Zāļu valsts aģentūru izveidojis karti ar Covid-19 vakcinācijas kabinetu adresēm un kontaktinformāciju, kurās tiek vakcinētas ārstniecības personas, ārstniecības atbalsta personas un darbinieki:

Karte regulāri atjaunota ar aktuālajiem vakcinācijas kabinetiem > Vakcinācijas kabineti

  • 2021.gada 25.februārī Veselības ministrija rīkoja attālināto mediju pārstāvju un ekspertu tikšanos, kurā veselības nozares eksperti sniedza izglītojošu un aktuālu informāciju par vakcīnām (to drošumu un efektivitāti), kā arī skaidroja Covid-19  ietekmi uz veselību šobrīd un ilgtermiņā

Video no tikšanās ar veselības nozares ekspertiem


  • Pagājušā gada nogalē, 29.decembrī Latvijas vakcinācijas eksperti un publiskā sektora pārstāvji aicināja ikvienu pievienoties sarunai interneta tiešraidē par jautājumiem, kas saistīti ar vakcināciju un vakcīnām pret Covid-19

Video no Latvijas vakcinācijas ekspertu un publiskā sektora pārstāvju sarunas par vakcināciju pret Covid-19


  • Veselības ministrijas un atbildīgo dienestu preses brīfingi, informatīvie pasākumi medijiem, veselības nozares ekspertu intervijas un komentāri TV un radio par turpmāko rīcību un rekomendācijām saistībā ar Covid–19 infekcijas izplatību > Veselības ministrijas youtube kontā

Līdztekus klīniskajiem pētījumiem, kas veikti pirms vakcīnas Covid-19 reģistrācijas, būtiski uzraudzīta vakcīnu drošums, iedarbīgums un efektivitāte ilgtermiņā. Īpaši ņemot vērā lielo vakcinējamo iedzīvotāju skaitu. Lai šādu uzraudzību nodrošinātu, nodrošināta izsekojamību katram vakcinācijas gadījumam.

Veselības ministrijas Imunizācijas valsts padomes priekšsēdētājas asoc. prof. Daces Zavadskas un Zāļu valsts aģentūras direktora Svena Henkuzena saruna LTV "Šodienas jautājums" par vakcināciju pret Covid-19 drošumu > VIDEO

Pirms vakcinācijas procedūras notiek veselības stāvokļa novērtējums, ko veic kompetents ārsts, tai skaitā iztaujājot personu, apzina riska faktorus, kas varētu būt saistīti ar vakcinācijas procesu. Tāpat pirms vakcinācijas ārstniecības persona informē vakcinējamo personu par iespējamiem nevēlamiem notikumiem pēc vakcinācijas un par rīcību šādos gadījumos.

Pēc vakcinācijas procedūras veikšanas vakcīnas saņēmējs 15 minūtes vēl atrodas vakcinācijas veicēju redzeslokā. Šis ir laika periods, kad, ja cilvēkam ir iespējamas kādas akūtas alerģiskas reakcijas pēc vakcinācijas, tad to izpausme notiktu tieši šo 15 minūšu pēc vakcīnas saņemšanas laikā.

Šobrīd medicīniskā dokumentācija par vakcinēšanas faktu pamatā tiek uzglabāta papīra formātā vakcinētās personas vakcinācijas pasē.

Savukārt Covid-19 vakcinācijas fakts tiek reģistrēts elektroniski informācijas sistēmā E-veselībā, kas ļauj informāciju apkopot, analizēt dažādos griezumos un veikt drošuma un efektivitātes pēcreģistrācijas uzraudzības pētījumu, kā arī nodrošina vakcīnu izsekojamību.

E-veselības informācijas sistēmā ir izveidota elektroniskā potēšanas pase, kas ļauj nepieciešamo informāciju iegūt dažādos griezumos un īsā laikā.

Iedzīvotāju imunizācijas dati ļaus noteikt vakcinācijas aptveri noteiktām pacientu grupām, neradot papildu slogu vakcinācijas iestādēm. Vakcinēšanas pret Covid-19 ietvaros E-veselības risinājums izmantots visās vakcinācijas iestādēs. 

Vakcinācijas fakta reģistrācija dod arī iespēju personai iegūt ticamu apliecinājumu par saņemto vakcināciju.

Konstatējot nelabvēlīgu notikumu pēc vakcinācijas, ārstniecības personai ir pienākums ziņot Zāļu valsts aģentūrai vai ražotājam par šo notikumu. Par nelabvēlīgu notikumu pēc vakcinācijas ir iespējams ziņot arī pašai personai, izmantojot Zāļu valsts aģentūrai tīmekļa vietnē www.zva.gov.lv "Ziņot par zāļu blaknēm, negadījumiem ar ierīcēm, biovigilanci".

Saņemot informāciju par nelabvēlīgu notikumu saistībā ar vakcināciju, Zāļu valsts aģentūra to izvērtē sadarbībā ar Slimību profilakses un kontroles centru un identificē cēloņsakarības starp vakcināciju un blakusparādību.

Izmatojot E-veselībā veikto vakcinācijas fakta reģistrāciju, papildus arī būs iespēja retrospektīvi atklāt Covid-19 saslimšanas gadījumu vakcinētai personai.

Eiropas Zāļu aģentūra ir reģistrējusi pirmās šādas vakcīnas pret Covid-19:

  • 2020.gada 21.decembrī Pfizer-BioNTech vakcīnu Comirnaty
  • 2021.gada 6.janvārī - Moderna vakcīnu
  • 2021.gada 29.janvārī - AstraZeneca un Oksfordas universitātes vakcīnu
  • 2021.gada 11.martā - Janssen vakcīnu

Plašāku informāciju par esošajām Covid-19 vakcīnām lasīt Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļa vietnē www.spkc.gov.lv

Informācija par līdz šim Latvijai piegādātajām vakcīnu devām pret Covid-19 pieejama Nacionālā veselības dienesta tīmekļa vietnē www.vmnvd.gov.lv