Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par vietni www.manavakcina.lv un reģistrēšanos vakcīnai
Digitālais Covid-19 sertifikāts
Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par vakcināciju pret Covid-19
Ответы на вопросы, касающиеся вакцин и вакцинации от Covid-19 в Латвии

Par pieteikšanos vakcinācijai pret Covid-19 aicinām lasīt Nacionālā veselības dienesta tīmekļa vietnē www.vmnvd.gov.lv

Eiropas Zāļu aģentūra izvērtē vakcīnas pret Covid-19 kvalitāti, drošumu un efektivitāti.

Ja vakcīna spējusi izpildīt visas Eiropas Zāļu aģentūras augstās prasības, tad Eiropas Zāļu aģentūra iesaka to reģistrēt un Eiropas Komisija vakcīnai piešķir reģistrācijas apliecību, kas ir derīga visās ES un EEZ valstīs. Pēc tam vakcīnu var sākt nogādāt vienlaikus uz visām ES valstīm, tostarp Latviju. Šis process garantē, ka visas ES valstis, tostarp Latvija, vienlaicīgi saņem kvalitatīvas, drošas un efektīvas vakcīnas pret Covid-19.

Par centralizētiem Covid-19 vakcīnu iepirkumiem visai ES atbild Eiropas Komisija.

Šobrīd līgumi ir noslēgti ar šādiem Covid-19 vakcīnu ražotājiem: "CureVac", "AstraZeneca", "Johnson & Johnson", "Sanofi-GSK", "BioNTech-Pfizer" un "Moderna".

Plašāka informācija par Covid-19 vakcīnu izstrādi un reģistrāciju pieejama Zāļu valsts aģentūras tīmekļvietnē www.zva.gov.lv

Covid-19 vakcīnu izstrādes, vērtēšanas un apstiprināšanas process ir prasījis mazāk laika nekā citām vakcīnām, jo ir ieguldīti un apvienoti vēsturiski nebijuši zinātnes, finanšu un cilvēkresursi, kā arī radikāli mainīta sadarbības operativitāte starp vērtēšanas, reģistrēšanas iestādēm un vakcīnu izstrādātājiem. 

Plašāku informāciju par Covid-19 vakcīnas izstrādes, vērtēšanas un apstiprināšanas procesu lasīt Zāļu valsts aģentūras tīmekļa vietnē www.zva.gov.lv

Eiropas Zāļu aģentūra izvērtē vakcīnas pret Covid-19 kvalitāti, drošumu un efektivitāti.

Ja vakcīna spējusi izpildīt visas Eiropas Zāļu aģentūras augstās prasības, tad Eiropas Zāļu aģentūra iesaka to reģistrēt un Eiropas Komisija vakcīnai piešķir reģistrācijas apliecību, kas ir derīga visās ES un EEZ valstīs. Pēc tam vakcīnu var sākt nogādāt vienlaikus uz visām ES valstīm, tostarp Latviju. Šis process garantē, ka visas ES valstis, tostarp Latvija, vienlaicīgi saņem kvalitatīvas, drošas un efektīvas vakcīnas pret Covid-19.

Par centralizētiem Covid-19 vakcīnu iepirkumiem visai ES atbild Eiropas Komisija.

Šobrīd līgumi ir noslēgti ar šādiem Covid-19 vakcīnu ražotājiem: "CureVac", "AstraZeneca", "Johnson & Johnson", "Sanofi-GSK", "BioNTech-Pfizer" un "Moderna".

Plašāka informācija par Covid-19 vakcīnu izstrādi un reģistrāciju pieejama Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē www.spkc.gov.lv

Veselības ministrijas un nozares atbildīgo dienestu preses brīfingi, informatīvie pasākumi medijiem, veselības nozares ekspertu intervijas un komentāri par rekomendācijām saistībā ar Covid–19 infekcijas izplatību pieejami Veselības ministrijas youtube kontā.

Līdztekus klīniskajiem pētījumiem, kas veikti pirms vakcīnas Covid-19 reģistrācijas, būtiski uzraudzīta vakcīnu drošums, iedarbīgums un efektivitāte ilgtermiņā. Īpaši ņemot vērā lielo vakcinējamo iedzīvotāju skaitu. Lai šādu uzraudzību nodrošinātu, nodrošināta izsekojamību katram vakcinācijas gadījumam.

Veselības ministrijas Imunizācijas valsts padomes priekšsēdētājas asoc. prof. Daces Zavadskas un Zāļu valsts aģentūras direktora Svena Henkuzena saruna LTV "Šodienas jautājums" par vakcināciju pret Covid-19 drošumu > VIDEO

Pirms vakcinācijas procedūras notiek veselības stāvokļa novērtējums, ko veic kompetents ārsts, tai skaitā iztaujājot personu, apzina riska faktorus, kas varētu būt saistīti ar vakcinācijas procesu. Tāpat pirms vakcinācijas ārstniecības persona informē vakcinējamo personu par iespējamiem nevēlamiem notikumiem pēc vakcinācijas un par rīcību šādos gadījumos.

Pēc vakcinācijas procedūras veikšanas vakcīnas saņēmējs 15 minūtes vēl atrodas vakcinācijas veicēju redzeslokā. Šis ir laika periods, kad, ja cilvēkam ir iespējamas kādas akūtas alerģiskas reakcijas pēc vakcinācijas, tad to izpausme notiktu tieši šo 15 minūšu pēc vakcīnas saņemšanas laikā.

Šobrīd medicīniskā dokumentācija par vakcinēšanas faktu pamatā tiek uzglabāta papīra formātā vakcinētās personas vakcinācijas pasē.

Savukārt Covid-19 vakcinācijas fakts tiek reģistrēts elektroniski informācijas sistēmā E-veselībā, kas ļauj informāciju apkopot, analizēt dažādos griezumos un veikt drošuma un efektivitātes pēcreģistrācijas uzraudzības pētījumu, kā arī nodrošina vakcīnu izsekojamību.

E-veselības informācijas sistēmā ir izveidota elektroniskā potēšanas pase, kas ļauj nepieciešamo informāciju iegūt dažādos griezumos un īsā laikā.

Iedzīvotāju imunizācijas dati ļaus noteikt vakcinācijas aptveri noteiktām pacientu grupām, neradot papildu slogu vakcinācijas iestādēm. Vakcinēšanas pret Covid-19 ietvaros E-veselības risinājums izmantots visās vakcinācijas iestādēs. 

Vakcinācijas fakta reģistrācija dod arī iespēju personai iegūt ticamu apliecinājumu par saņemto vakcināciju.

Konstatējot nelabvēlīgu notikumu pēc vakcinācijas, ārstniecības personai ir pienākums ziņot Zāļu valsts aģentūrai vai ražotājam par šo notikumu. Par nelabvēlīgu notikumu pēc vakcinācijas ir iespējams ziņot arī pašai personai, izmantojot Zāļu valsts aģentūrai tīmekļa vietnē www.zva.gov.lv "Ziņot par zāļu blaknēm, negadījumiem ar ierīcēm, biovigilanci".

Saņemot informāciju par nelabvēlīgu notikumu saistībā ar vakcināciju, Zāļu valsts aģentūra to izvērtē sadarbībā ar Slimību profilakses un kontroles centru un identificē cēloņsakarības starp vakcināciju un blakusparādību.

Izmatojot E-veselībā veikto vakcinācijas fakta reģistrāciju, papildus arī būs iespēja retrospektīvi atklāt Covid-19 saslimšanas gadījumu vakcinētai personai.

Informācija par esošajām Covid-19 vakcīnām Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē www.spkc.gov.lv