Informāciju par Imunizācijas valsts padomi, tās protokoliem, paziņojumiem un komentāriem, skatīt te www.vm.gov.lv