Informācija presei
Piektā prioritārā vakcinācijas grupa

Tagad arī operatīvo dienestu un valsts pārvaldes kritisko funkciju darbinieki var pieteikties vakcinācijai

Turpinoties vakcinācijai, Latvijā secīgi tiek vērtas vaļā jaunas prioritārās grupas. Vakar, 20. aprīlī ar Veselības ministra rīkojumu tika atvērta jauna prioritārā grupa vakcinācijai pret Covid-19 - pārējie izglītības iestāžu darbinieki, kuri, veicot darba pienākumus, ir ciešā saskarē ar izglītojamajiem, kā arī operatīvie dienesti un valsts darbības nepārtrauktībai kritisko funkciju darbinieki.

Visiem atvērto prioritāro grupu iedzīvotājiem jāpiesakās vietnē manavakcina.lv, lai vakcinētos individuāli, vai jāsagaida informācija no darba devēja par kopīgu visa kolektīva pakāpenisku vakcināciju.

Pirmā izglītības iestāžu darbinieku grupa tika atvērta jau 12. aprīlī, šobrīd jau vakcinēti vairāk nekā 6 481 izglītības iestāžu darbinieki. Vakar vakcinācijai tika atvērta otrā izglītības iestāžu darbinieku grupa. Pēc Izglītības un zinātnes ministrijas sniegtajiem izglītības iestāžu darbiniekiem, kopumā abās grupās vakcinācijai kvalificējas vairāk nekā 76 000 izglītības nozares darbinieki.

Operatīvie dienesti un pārējie valsts darbības nepārtrauktībai kritisko dienestu darbinieku  vakcinācija tiks organizēta līdzīgi kā jau iesāktā prakse izglītības darbiniekiem – vai nu individuāli, vai kolektīvi. Lai nodrošinātu šajā prioritārajā grupā esošo cilvēku atpazīšanu, katra par dienestiem atbildīgā ministrija un iestāde iesniedz savu darbinieku sarakstus Nacionālajam veselības dienestam.

Šī informācija tiek iekļauti vienotajā vakcinācijas tīklā ViVaT, lai nodrošinātu iespēju šiem iedzīvotājiem piešķirt prioritāro statusu un ļaut individuāli pieteikties vakcinācijai vietnē manavakcina.lv. Visi šo dienestu un iestāžu darbinieki vietnē manavakcina.lv var veikt individuālu pieteikšanos vakcinācijai un izvēlēties vakcinācijas veicēju un laiku, ja viņu darba devēji ir jau iesnieguši informāciju par viņu piederību prioritārajai grupai.

Ja iedzīvotājs vēlas gaidīt sava darba devēja piedāvāto kolektīvo vakcināciju, tad aktuālo vakcinācijas laiku sniegs darba devējas. Attiecīgo iestāžu darba devēji kolektīvo vakcināciju organizē, sazinoties ar Nacionālā veselības dienesta mājas lapā nopublicētajiem vakcinācijas veicējiem un vienojas par vakcinācijas veidu – uzņēmuma telpās vai vakcinācijas veicēja telpās. Ņemot vērā šo dienestu un iestāžu kolektīvu lielumu, attiecīgie darba devēji aicināti operatīvi veidot darbinieku, kuri pauduši gatavību vakcinēties, sarakstus, lai iesniegtu tos vakcinācijas veicējam, ar kuru panākta vienošanās par vakcinācijas veikšanu.  

Atvērto prioritāro grupu dienesti un iestādes pieteikuma formu kolektīva vakcinācijai var atrast Nacionālā veselības dienesta mājas lapā: https://www.vmnvd.gov.lv/lv/informacija-par-kolektivo-pieteiksanos-prioritaro-grupu-vakcinacijai-pret-covid-19

Šobrīd kopā vakcinācijai pret Covid-19 izmantotas 220 870 vakcīnas, 35 522 devas saņēmuši iedzīvotāji ar hroniskām saslimšanām, 92 175 devas - iedzīvotāji virs 60 gadiem, 64 075 devas - veselības aprūpes darbinieki, 12 401 devas - sociālās aprūpes centru darbinieki.