ES fondu jaunumi
augs

Bezpeļņas partnerība starp organizācijām, aģentūrām un valsts iestādēm, kas strādā sabiedrības veselības jomā, slimību profilaksē, veselības veicināšanā un nevienlīdzības mazināšanā "Eurohealthnet" ir publicējusi visaptverošu pārskatu par dažādiem fondiem un programmām, kas iekļauti jaunajā Eiropas Savienības budžetā, kā arī to nozīmi veselības jomā. Publikācija “Seizing the opportunities for a healthy recovery - Multiannual Financial Framework 2021-2027 and NextGenerationEU” ietver ne tikai informāciju par  finansējumu veselības aprūpes nozarei, bet arī sociālās, vides, ekonomikas atveseļošanās un citus mehānismus. Pārskatā paskaidrots, kā var izmantot dažādus finansēšanas mehānismus, lai uzlabotu veselību, novērstu nevienlīdzību veselības aprūpes jomā un palielinātu noturību pret turpmākajām veselības krīžu situācijām, vienlaikus nodrošinot ilgtspējīgu atveseļošanos.

Pārskats: Seizing the opportunities for a healthy recovery - Multiannual Financial Framework 2021-2027 and NextGenerationEU

Pārskats ir izstrādāts sabiedrības veselības iestādēm un citiem, kas interesējas par veselību, lai tām ļautu izmantot iespēju savlaicīgai un ilgtspējīgai veselības krīžu situāciju un nevienlīdzības novēršanai. Tajā norādīts kā ar efektīvu finanšu mehānismu var sasniegt vairākus kopīgus mērķus.