2017.gadā izveidota ESF projekta „Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” veselības veicināšanas un slimību profilakses starpsektoru sadarbības komiteja, kas ir konsultatīva institūcija minētā projekta īstenošanas uzraudzībai. 

Veselības veicināšanas un slimību profilakses starpsektoru sadarbības komitejā iekļauti pārstāvji no Slimību profilakses un kontroles centra, Zāļu valsts aģentūras, Paula Stradiņa medicīnas vēstures muzeja, Ekonomikas ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, Satiksmes ministrijas, Tieslietu ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Zemkopības ministrijas, Pārresoru koordinācijas centra, Latvijas Pašvaldību savienības un Latvijas Lielo pilsētu asociācijas.

Komitejas kontaktperona: Veselības ministrijas Resursu vadības departamenta Projektu vadības nodaļas vadītāja Liega Zalcmane, tālrunis: 60008328, e-pasts: Liega Zalcmane@vm.gov.lv, esparveselibu.lv

attēls