Veselības ministrijas publiskais gada pārskats kalpo par ministrijas darbības atskaiti par attiecīgo gadu, kurā tiek sniegta detalizēta informācija par ministrijas paveikto gada laika.