Veselības aprūpes finansēšanas likuma projekts izstrādāts saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 10.maija rīkojuma Nr.192 „Par koncepcijas projektu par veselības aprūpes sistēmas finansēšanas modeli” 1. un 3.punktu (izsludināts 2013.gada 19.septembra valsts sekretāru sanāksmē (prot.37; 24.§). Likumprojekta izstrādāts darba grupā, kas izveidota saskaņā ar Ministru prezidenta 2013.gada 10.maija rīkojumu, iekļaujot tajā pārstāvjus no Valsts kancelejas, Veselības ministrijas, Finanšu ministrijas, Tieslietu ministrijas, Iekšlietu ministrijas, Labklājības ministrijas, Latvijas Ārstu biedrības, Latvijas Rūpniecības un tirdzniecības kameras, Latvijas Slimnīcu biedrības, Latvijas Darba devēju konfederācijas, Veselības aprūpes darba devēju asociācijas, Medicīnas tehnoloģiju piegādātāju asociācijas un Latvijas Pašvaldību savienības, kā arī darba grupas darbības laikā pieaicināti pārstāvji no Valsts ieņēmumu dienesta.

Likumprojekta mērķis ir noteikt jaunu veselības aprūpes finansēšanas kārtību, ieviešot veselības apdrošināšanu un sasaistot tiesības uz valsts budžeta apmaksātu veselības aprūpi ar nodokļa deklarēšanu un nomaksu, vai brīvprātīgi veiktām apdrošināšanas iemaksām.

Likumprojekts valdībā tiks izskatīts 19.novembrī: