Veselības ministrijā starptautisko sadarbību koordinē Eiropas lietu un starptautiskās sadarbības departaments. 

Eiropas lietu un starptautiskās sadarbības departaments:

  • organizē ministrijas starptautisko sadarbību un nodrošina uzraudzību pār ministrijas kompetencē esošajiem starptautiskajiem līgumiem un konvencijām.
  • nodrošina sadarbību ar starptautiskajām organizācijām, piemēram, Pasaules Veselības organizāciju, Ziemeļu Dimensijas Sabiedrības veselības un sociālās labklājības partnerību un citām.
  • aktualizē informāciju par starptautiskajiem pasākumiem, kas ir Veselības ministrijas kompetencē, sadarbojas ar valstīm, piedaloties starpvaldību darba grupās un izstrādājot sadarbības līgumus starp valstīm.
  • organizē starptautiska līmeņa vizītes, tikšanās, sanāksmes un konferences. Nodrošina darbu pie starptautisko projektu ieviešanas, sadarbojoties ar ārvalstu partneriem.

​Kontaktinformācija saziņai ar Eiropas lietu un starptautiskās sadarbības departamentu: (+371) 67876081, 67876025, 67876024, e-pasts: es@vm.gov.lv