Veselības ministrija ir sagatavojusi shēmas un veidlapas, lai sniegtu atbalstu sociālās aprūpes iestādēm dažādu ar epidemioloģisko situāciju saistītu situāciju risināšanai.

Algoritms, ja sociālās aprūpes centra darbiniekam konstatēts Covid–19:

Algoritms, ja sociālās aprūpes centra klientam ir diagnosticēta Covid–19 saslimšana: 

 Higiēnas algoritms sociālās aprūpes centros Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai: