Veselības ministrijas tīmekļvietne veidota, vadoties pēc starptautiskām normām un standartiem, lai nodrošinātu piekļūstamību ikvienam satura interesentam. Piekļūstamības principi paredz funkcionalitātes daudzveidību un jēgpilnumu.

Veselības ministrija saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz: Veselības ministriju  - https://www.vm.gov.lv/lv

Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums.

Izmantotā metode - VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

Veselības ministrijas tīmekļvietne daļēji atbilst noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445:

  • Izmantojot Wave rīku konstatēts, ka vietnē atsevišķās vietās ir zems krāsu kontrasts. Esošā krāsu shēma atbilst nozares krāsu standartam;
  • Attēlu teksti nav veidoti visiem attēliem.

Šī tīmekļvietne izvērtēta 29.08.2023. Izvērtēšanu veica Veselības ministrijas Komunikācijas nodaļa.

Izvērtējumu apliecinošs dokuments:

Piekļūstamības alternatīvas

Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, lūdzam sazināties ar Veselības ministriju rakstot: pasts@vm.gov.lv

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot Veselības ministrijas tīmekļvietnes piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā, vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums.

E-pasts: pasts@vm.gov.lv

Tālrunis: +371 67876105 (Komunikācijas nodaļa)

Adrese: Brīvības iela 72 k-1, Rīga LV-1011

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi 7 dienu laikā.

Sūdzību iesniegšana

Par tīmekļvietnes piekļūstamību Veselības ministrijā atbildīga ir “Komunikācijas nodaļa”.
E-pasts: prese@vm.gov.lv

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam.

Adrese: Baznīcas iela 25, Rīgā, LV-1010

Tālrunis: +37167686768

E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums sagatavots pirmo reizi 29.08.2023.

Šo paziņojumu apstiprināja: Oskars Šneiders, Veselības ministrijas Komunikācijas nodaļas vadītājs.