Covid-19 vakcinācijas pakalpojumus apmaksā šādām personu kategorijām: 

 • Latvijas pilsonis
 • Latvijas nepilsonis
 • ārzemnieks, kuram ir pastāvīgās uzturēšanās atļauja Latvijā
 • bezvalstnieks, kuram bezvalstnieka statuss piešķirts Latvijas Republikā
 • bēglis vai persona, kurai piešķirts alternatīvais statuss
 • aizturētais
 • patvēruma meklētājs
 • persona, kura ir apdrošināta veselības apdrošināšanai saskaņā ar likumu ”Par valsts sociālo apdrošināšanu” - piemēram, neatkarīgi no uzturēšanās veida (dokumenta) Latvijas Republikā darba ņēmēji, par kuriem sociālās apdrošināšanas iemaksas jāveic vispārējā režīmā, pašnodarbinātie, kuru ienākumi sasniedz Ministru kabineta noteikto obligāto iemaksu objekta minimālo apmēru
 • persona, kura uzrāda Nacionālā veselības dienesta lēmumu, ar kuru ir konstatētas personas tiesības pilnā apmērā saņemt valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus Latvijā
 • persona, kura citā Eiropas Savienības dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī vai Šveicē (turpmāk – ES dalībvalstis) ir saņēmusi S1 veidlapu un reģistrējusi to Nacionālā veselības dienesta
 • Eiropas Savienības iestāžu, struktūru un aģentūru ierēdnis vai darbinieks un to apgādībā esošas personas, kuras ietilpst Kopīgajā veselības apdrošināšanas shēmā (BEREC biroja darbinieki)
 • personām, kurām ir piešķirta termiņuzturēšanās atļauja Latvijā
 • Latvijā studējošiem pilna laika ārvalstu studentiem
 • personas, kuras saņēmušas Latvijas nacionālo ilgtermiņa D vīzu

Nacionālā veselības dienesta tīmekļvietnē www.vmnvd.gov.lv aicinām lasīt plašāku informāciju:

Jautājumos par valsts apmaksātajiem veselības aprūpes pakalpojumiem iedzīvotāji aicināti zvanīt uz Nacionālā veselības dienesta bezmaksas klientu apkalpošanas tālruni 80001234 vai rakstīt e-pastu: nvd@vmnvd.gov.lv.