No 2015. gada 28. septembra līdz 2. oktobrim Latvijā kārtējā darba vizītē bija ieradušies Starptautiskās Rekonstrukcijas un attīstības bankas (turpmāk – Pasaules Banka) eksperti, lai pārrunātu Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta "Veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrāde un ieviešana prioritāro jomu ietvaros" (turpmāk – projekts) aktivitāšu gaitu un vienotos par turpmākajiem uzdevumiem*.

Viens no vizītes galvenajiem pasākumiem bija veselības veicināšanas tēmai veltīts informatīvs seminārs "Pašvaldību veselības veicināšanas kapacitātes stiprināšana Eiropas struktūrfondu apguves kontekstā: idejas un pieredze", kura ietvaros Pasaules Bankas konsultants, profesors Peka Jousilahti (Pekka Jousilahti) no Somijas Nacionālā veselības un labklājības institūta prezentēja ziņojumu par Latvijas veselības veicināšanas jomas politikas plānošanas dokumentu izvērtējumu un sniedza priekšlikumus turpmākajām darbībām. Nozīmīga semināra daļa tika veltīta pieredzes apmaiņai, mudinot Latvijas pašvaldību un sabiedrisko organizāciju pārstāvjus dalīties ar savu pieredzi veselības veicināšanas pasākumu īstenošanā, kā arī ļaujot nozares ekspertam, profesoram Pekam Puskam (Pekka Puska) iepazīstināt klātesošos ar Somijas veiksmīgo pieredzi sirds un asinsvadu slimību izplatības samazināšanā.

Prezentācijas (angļu valodā):

Neatņemama Pasaules Bankas ekspertu vizīšu sastāvdaļa ir tikšanās ar veselības ministru, Veselības tīklu attīstības vadlīniju darba grupu un ārstniecības iestāžu pārstāvjiem. Šoreiz Pasaules Bankas pārstāvji apmeklēja Liepājas Reģionālo slimnīcu un vienu no Liepājā strādājošām ģimenes ārstēm - Ludmilu Juzupu, kā arī viesojās Paula Stradiņa klīniskajā universitātes slimnīcā.

Savukārt Veselības tīklu attīstības vadlīniju darba grupas pārstāvjiem bija iespēja uzzināt par Pasaules Bankas ekspertu iecerēm attiecībā uz veselības aprūpes infrastruktūras un cilvēkresursu kartējuma izveidošanu un veselības aprūpes pakalpojuma apmaksas modeļa izvērtējuma tapšanu.

Vizītes laikā Pasaules Bankas eksperti tikās ar vairāku sabiedrisko organizāciju, tajā skaitā, Latvijas Ārstu biedrību, resursu centra cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem "ZELDA" un biedrības "Par sirdi" pārstāvjiem, lai uzzinātu viņu viedokli par Latvijas veselības aprūpes sistēmas efektivitāti.

Nacionālais veselības dienests izsaka pateicību visiem, kuri piekrita tikties ar Pasaules Bankas pārstāvjiem un atbildēt uz ekspertu daudzajiem jautājumiem.

 

*Nacionālais veselības dienests 2014. gada 30. decembrī ir noslēdzis līgumu "Par atbalstu veselības aizsardzības sistēmas stratēģijas izstrādāšanai prioritārajām slimību jomām Latvijā" ar Pasaules banku, un šī līguma ietvaros Pasaules banka ir apņēmusies identificēt un novērtēt veselības aprūpes sistēmas vājās vietas, noteikt to cēloņus un sniegt risinājumus.

ERAF logo