No 2015. gada 9. februāra līdz 13. februārim Latvijā darba vizītē bija Starptautiskās Rekonstrukcijas un attīstības bankas (turpmāk – Pasaules banka) eksperti, kas Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projektā "Veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrāde un ieviešana prioritāro jomu ietvaros" veic zinātnisku pētījumu, lai izstrādātu veselības tīklu attīstības vadlīnijas.

Darba vizītes mērķis bija noskaidrot informāciju, kas saistīta ar cilvēkresursiem, valsts apmaksājamo pakalpojumu grozu, veselības aprūpes organizēšanu un apmaksu, vākt informāciju par pieejamiem datu avotiem, ko varētu izmantot kvantitatīvajā datu analīzē. Kā arī uzklausīt informāciju, ieteikumus un idejas attiecībā uz četrām prioritārajām veselības jomām, kas palīdzētu noteikt veselības aprūpes sistēmas nepilnības un izveidot indikatorus sistēmas pārbaudei.

Pasaules bankas eksperti strādāja paralēlās darba grupās un tikās ar Latvijas ārstniecības personu biedrību un asociāciju pārstāvjiem, Latvijas mācību spēkiem, kas apmāca un nodrošina tālākizglītību ārstniecības personām, Latvijas slimnīcu biedrību, tikās ar pacientu organizācijām. Lai precizētu iespējamos datu avotus tikās ar Veselības ministrijas pārstāvjiem, Nacionālā veselības dienesta pārstāvjiem, Slimību kontroles un profilakses centra pārstāvjiem, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta pārstāvjiem, Valsts sociālās apdrošināšana aģentūras pārstāvjiem un Centrālās statistikas pārvaldes pārstāvjiem.

Pasaules bankas eksperti apmeklēja arī ārstniecības iestādes un tikās ar to pārstāvjiem. Eksperti apmeklēja Jelgavas poliklīniku, Dobeles un apkārtnes slimnīcu, ģimenes ārsta Aiņa Dzalba praksi, Rīgas Austrumu klīnisko universitātes slimnīcu, Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centru, Jēkabpils reģionālo slimnīcu un Aknīstes psihoneiroloģisko slimnīcu. Eksperti tikās arī ar veselības veicināšanas pārstāvjiem – Dobelē ar Jauniešu iniciatīvas centra pārstāvjiem un Jēkabpilī, kas ir Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā, ar pārstāvi, kas atbildīgs par veselības veicināšanu.

Tāpat vizītes laikā tika sasaukta pirmā Veselības tīklu attīstības darba grupa, kuras laikā Pasaules bankas eksperti iepazinās ar tās dalībniekiem un iepazīstināja klātesošos ar savu pētījuma vīziju, uzklausīja klātesošo viedokli un apsprieda aktuālos jautājumus.

Pamatojoties uz šajā darba vizītē iegūto informāciju, Pasaules bankas eksperti līdz šī gada martam sagatavos kvantitatīvo datu pieprasījumu un līdz marta vidum sagatavos pētījuma uzsākšanas dokumentu, kurā tiks ietvertas pētījuma hipotēzes, to pārbaudes metodes un analītiskais ietvars. Nākamā Pasaules bankas darba vizīte plānota aprīļa sākumā.

Paldies visiem, kas bija iesaistīti, Pasaules bankas vizītes pasākumos, uzņemot ekspertus, piedaloties darba diskusijās, daloties ar informāciju un idejām.

ERAF logo