No 2015. gada 9. līdz 12. jūnijam Latvijā kārtējā darba vizītē bija ieradušies Starptautiskās Rekonstrukcijas un attīstības bankas (turpmāk – Pasaules Banka) eksperti, lai pārrunātu Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta "Veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrāde un ieviešana prioritāro jomu ietvaros" (turpmāk – projekts) aktivitāšu gaitu un vienotos par turpmākajiem uzdevumiem*.

Vizītes laikā Pasaules Bankas eksperti tikās ar veselības ministru Gunti Belēviču un Veselības ministrijas pārstāvjiem, kā arī ar nozares speciālistiem pārrunāja veselības veicināšanas jautājumus un veselības aprūpes sistēmas finansēšanas modeļus.

Pasaules Bankas eksperti Feng Zhao un Pekka Jousilahti piedalījās Veselības tīklu attīstības vadlīniju darba grupā, kurā uzklausīja dalībnieku viedokli par sagatavoto veselības veicināšanas ziņojumu un informēja par tālāko darbu projekta aktivitāšu īstenošanā.

Pasaules Bankas eksperti savas vizītes laikā tikās arī ar Latvijas Slimnīcu biedrības pārstāvjiem un viesojās Valmierā, kur apmeklēja Vidzemes slimnīcu un ģimenes ārstes Daces Harasimjukas praksi.

Nākamā Pasaules Bankas ekspertu darba vizīte ir plānota š.g. septembrī, kuras laikā eksperti plāno apmeklēt vairākas ārstniecības iestādes un piedalīties veselības veicināšanas seminārā.  

 

*Nacionālais veselības dienests 2014. gada 30. decembrī ar Pasaules banku ir noslēdzis līgumu "Par atbalstu veselības aizsardzības sistēmas stratēģijas izstrādāšanai prioritārajām slimību jomām Latvijā", un šī līguma ietvaros Pasaules banka ir apņēmusies identificēt un novērtēt veselības aprūpes sistēmas vājās vietas, noteikt to cēloņus un sniegt risinājumus.

ERAF logo