No 2016. gada 7. līdz 12. martam Pasaules Bankas eksperts Alexandru Gaina (turpmāk - A. Gaina) viesojās Latvijā, lai klātienē apmeklētu ārstniecības iestādes Madonā, Gulbenē, Alūksnē, Balvos un Kārsavā. Vizītes ietvaros A. Gaina tikās ar iestāžu vadītājiem, dažādu specialitāšu ārstiem, ārsta palīgiem, pašvaldību plānošanas reģionu pārstāvjiem un pārrunāja speciālistu un iestāžu darbības rezultātus, darba organizācijas principus un gaidas attiecībā uz pētījuma rezultātiem.

Vizītes noslēgumā A. Gaina tikās arī ar Nacionālā veselības dienesta pārstāvjiem, lai precizētu neskaidros jautājumus un iegūtu papildu informāciju par veselības aprūpes pakalpojumu tarifu veidošanas principiem un ģimenes ārstu darbības rādītājiem.

Vizītes laikā iegūtā informācija tiks izmantota, lai sagatavotu ziņojumus par veselības aprūpes sistēmas "vājajām vietām" un izstrādātu veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju kartējumu.

Nacionālais veselības dienests izsaka pateicību visiem, kuri tikās ar Pasaules Bankas ekspertu.

ERAF logo