No 2016. gada 21. līdz 23. septembrim Latvijā kārtējā vizītē bija ieradušies Starptautiskās Rekonstrukcijas un attīstības bankas (turpmāk – Pasaules Banka) eksperti, lai pārrunātu Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta "Veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrāde un ieviešana prioritāro jomu ietvaros" ietvarā veiktos pētījumus "Latvijas veselības aprūpes infrastruktūras ģenerālplāns 2016- 2025" un "Slimnīcu apjomi un aprūpes kvalitāte Latvijā".

Vizītes laikā Pasaules Bankas eksperti tikās ar veselības ministri Andu Čakšu, Veselības ministrijas, Finanšu ministrijas un Eiropas Komisijas pārstāvjiem, kā arī ar veselības nozares speciālistiem pārrunāja iespējamās izmaiņas Latvijas slimnīcu tīkla organizācijā. Īpaša uzmanība tika pievērsta veselības aprūpes pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanas jautājumiem.

Pasaules Bankas eksperti Alaka Holla, Tamer Sabah Rabie, James Cercone un Filip Kochan  piedalījās Veselības tīklu attīstības vadlīniju darba grupas sanāksmē, kuras laikā uzklausīja dalībnieku viedokli par Pasaules Bankas sagatavotajiem priekšlikumiem izmaiņām Latvijas slimnīcu organizācijā. Darba grupas dalībnieki norādīja uz nepieciešamību precizēt pētījumos izmantotos datus, lai nevienam nerastos šaubas par pētījuma rezultātu ticamību.

23. septembrī notika tikšanās ar Latvijas Slimnīcu biedrības biedriem, kuras laikā tika pārrunāti iebildumi, priekšlikumi un ieteikumi veiktajiem Pasaules Bankas pētījumiem.

Nākamā Pasaules Bankas vizīte plānota šī gada novembra beigās, kuras laikā tiks prezentētas izstrādātās Politikas rekomendācijas.

* Nacionālais veselības dienests 2014. gada 30. decembrī ar Pasaules Banku ir noslēdzis līgumu "Par atbalstu veselības aizsardzības sistēmas stratēģijas izstrādāšanai prioritārajām slimību jomām Latvijā", un šī līguma ietvaros Pasaules banka ir apņēmusies identificēt un novērtēt veselības aprūpes sistēmas vājās vietas, noteikt to cēloņus un sniegt risinājumus.

ERAF logo