Pirmdien, 28. novembrī Rīgā norisinājās zinātniska konference, kurā Pasaules Bankas eksperti prezentēja neatkarīgi veiktu Latvijas veselības aprūpes sistēmas izvērtējumu un sniedza rekomendācijas sistēmas pilnveidei.

Atklājot konferenci, veselības ministre A. Čakša uzsvēra: "Pasaules Bankas rekomendācijas mums palīdzēs turpināt darbu pie slimnīcu tīkla sakārtošanas un pakalpojumu apjoma noteikšanas slimnīcās, lai visiem Latvijas iedzīvotājiem nodrošinātu vienlīdzīgi kvalitatīvus un pieejamus valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus.

Sistēmas izvērtējumu Pasaules Bankas pētnieki veica gandrīz divu gadu garumā, analizējot datus* četrās prioritārajās veselības jomās – onkoloģijas, sirds un asinsvadu slimību, mātes un bērna veselības, kā arī garīgās veselības jomā. Tā rezultātā ir sagatavoti vairāk nekā desmit analītiski ziņojumi par dažādiem veselības aprūpes sistēmas elementiem.

Prezentējot pētījuma rezultātus, Pasaules Bankas eksperti uzsvēra stratēģiskas veselības aprūpes pakalpojumu iepirkšanas nozīmi un slimnīcu dalījumu līmeņos atbilstoši sniegto veselības aprūpes pakalpojumu klāstam.

Ar pozitīvu pieredzi veselības aprūpes sistēmas reformu īstenošanā konferencē dalījās Pasaules Bankas konsultants, Horvātijas parlamenta Veselības un labklājības komitejas viceprezidents, bijušais veselības ministrs Varga Siniša. Konferencē piedalījās un savu vērtējumu sniedza arī Latvijas veselības aprūpes jomas speciālisti, runājot par caurspīdīgumu un stratēģisko iepirkšanu Latvijas pašreizējās veselības sistēmās kontekstā. Savukārt konferences otrajā daļā norisinājās ekspertu paneļa diskusija par Pasaules Bankas secinājumiem un izstrādātajām rekomendācijām. 

Konference organizēta Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta ietvaros. Projektu “Veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrāde un ieviešana prioritāro veselības jomu ietvaros” īsteno Nacionālais veselības dienests (NVD) sadarbībā ar Veselības ministriju, Slimību profilakses un kontroles centru, Veselības inspekciju un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu.

Ar Pasaules Bankas sagatavotajiem ziņojumiem iespējams iepazīties mājaslapas www.vm.gov.lv sadaļā "Ziņojumi".

* Pētījuma ietvaros Pasaules Bankas eksperti analizēja veselības nozares datubāzu un reģistru datus, iegūstot informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta un Centrālās Statistikas pārvaldes, apmeklējot Latvijas ārstniecības iestādes un tiekoties ar slimnīcu vadītājiem, veselības jomas speciālistiem un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem.

Alaka Holla, Pasaules Bankas Stratēģiskās ietekmes izvērtēšanas fonda programmas menedžere, vecākā ekonomiste.

James A. Cercone, Pasaules Bankas konsultants, "Sanigest Internacional" prezidents un dibinātājs.

Pēteris Leiškalns, Latvijas Darba devēju konfederācijas Sociālo lietu un sociālās drošības eksperts.

Juris Bārzdiņš, Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes Veselības vadības un informātikas centra direktors.

Ģirts Briģis, Rīgas Stradiņa universitātes Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedras vadītājs.

Varga Siniša, Pasaules Bankas konsultants, Horvātijas parlamenta Veselības un labklājības komitejas viceprezidents, deputāts, bijušais veselības ministrs.

ERAF logo