Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla koordinācijas komisija ir veselības ministra izveidota konsultatīva institūcija, kuras galvenais mērķis ir veicināt Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla izveidošanu, attīstīšanu, koordināciju un monitoringu Latvijā, kā arī konsultēt pašvaldības, balstoties uz Pasaules Veselības organizācijas vadlīnijām un dokumentiem par Pasaules Veselības organizācijas Veselīgajām pilsētām, un sekmēt „Sabiedrības veselības pamatnostādnēs 2014.-2020.gadam” izvirzīto mērķu īstenošanu.

Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla koordinācijas komisijas sekretariāta funkcijas pilda Slimību profilakses un kontroles centrs.

Plašāku informāciju par Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla koordinācijas komisiju pieejama Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļa vietnē www.spkc.gov.lv