Nacionālā veselības dienesta (NVD) konsultatīvās padomes mērķis ir iesaistīt sabiedrības pārstāvjus veselības aprūpei piešķirtā valsts finansējuma izlietojuma uzraudzībā un veicināt valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un kvalitāti, atbalstot NVD darbību veselības aprūpes finansēšanas jomā. 

Nacionālā veselības dienesta konsultatīvās padomes nolikums

Konsultatīvās padomes sekretariāta funkcijas pilda Nacionālais veselības dienests.

Informācija par Nacionālā veselības dienesta konsultatīvās padomes sēdes darba kārtību, norises laiku, vietu, kā arī sēdes protokoli publicēti Nacionālā veselības dienesta tīmekļvietnē www.vmnvd.gov.lv