Veselības ministrijas darba grupas veselības obligātās apdrošināšanas koncepcijas projekta izstrādei ietvaros sagatavoja Koncepcijas projektu par veselības aprūpes sistēmas finansēšanas modeli.

Koncepcijas projekts par veselības aprūpes sistēmas finansēšanas modeli sagatavots:

  • lai izpildītu 2010.gada 17.maija Ministru prezidenta rezolūciju Nr.18/TA-744;
  • saskaņā ar 2012.gada 16.februāra Ministru kabineta rīkojuma Nr.84 „Par VRP Deklarācijas par Valda Dombrovska vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai” rīcības plāna 18.1. un 18.2. punktiem.  

Veselības apdrošināšanas sistēmas galvenā pazīme ir personificētas obligātas  iemaksas veikšana veselības aprūpei  (nodoklis, maksājums), tādejādi nodrošinot tiešu personas līdzdalību, finansējot veselības aprūpi un personificētu pakalpojumu saņemšanu.

Šobrīd veselības aprūpes budžets nav sasaistīts ar nodokļu ieņēmumiem un ieņēmumi nav personificēti, līdz ar to no gada uz gadu pastāv veselības aprūpes budžeta neprognozējamība.

Finansējums, līdz ar krīzes gados veikto samazinājumu, ir nepietiekams esošā veselības aprūpes pakalpojumu apjoma nodrošināšanai, turklāt tas katru gadu tiek piešķirts ar Saeimas lēmumu, nesasaistot to ar faktisko pakalpojumu apjomu.

Šāda samazinātā finansējuma apstākļos nav iespējams nodrošināt sniegto veselības aprūpes pakalpojumu ilgtspējību un stabilitāti, jo mainoties ekonomiskajai situācijai ir ievērojami samazināts finansējums, kas ir pretēji citās ES valstīs veiktajiem pasākumiem veselības nozares finansējumā, kur tas ir saglabāts aptuveni iepriekšējo gadu līmenī.