ESF līdzfinansētā projekta Nr. 9.2.3.0/15/I/001 "Veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrāde un ieviešana prioritāro jomu ietvaros" aktivitāšu īstenošanai 2018.gadā tika noslēgti pieci līgumi par klīnisko vadlīniju identificēšanu un tām atbilstošo klīnisko algoritmu, klīnisko ceļu un indikatoru izstrādi prioritārajās veselības jomās:

  • Bērnu (sākot no neonatālā perioda) aprūpes jomā līgums noslēgts ar Rīgas Stradiņa universitāti.
  • Perinatālā perioda aprūpes jomā līgums noslēgts ar Rīgas Stradiņa universitāti.
  • Garīgās (psihiskās) veselības jomā līgums noslēgts ar Latvijas Ārstu biedrību.
  • Sirds un asinsvadu slimību jomā līgums noslēgts ar Latvijas Ārstu biedrību.
  • Onkoloģisko slimību jomā līgums noslēgts ar personu apvienību “Rīgas Stradiņa universitāte un Latvijas Ārstu biedrība”.

Līgumu ietvaros tiek veikti pieci uzdevumi:

  • Pārskatītas valstī reģistrētās klīniskās vadlīnijas un medicīniskās tehnoloģijas prioritārajās veselības jomās.
  • Identificētas Latvijā izmantojamas klīniskās vadlīnijas, kas iekļautas starptautiski atpazīstamu institūciju un organizāciju izveidotās datu bāzēs.
  • Balstoties uz identificētajām ārvalstu klīniskajām vadlīnijām tiek izstrādāti klīniskie algoritmi.
  • Balstoties uz identificētajām vadlīnijām un ņemot vērā Latvijas veselības aprūpes sistēmu, izstrādāti Latvijas situācijai piemēroti pacientu klīniskie ceļi.
  • Izstrādāti kvalitātes indikatori ārstniecības procesa kvalitātes novērtēšanai atbilstoši izstrādātajiem klīniskajiem algoritmiem un klīniskajiem ceļiem.

Klīnisko algoritmu un klīnisko ceļu mērķis ir nodrošināt, ka ārstniecības personas Latvijā rīkosies pēc vienotas shēmas, sniedzot pacientam kvalitatīvus un drošus veselības aprūpes pakalpojumus.

*Iepirkuma identifikācijas Nr. VM NVD 2016/7 un Nr.VM NVD 2017/41 ESF.

ERAF logo