Informācija par ​Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas, Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas attīstības biedrības un Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas atbalstu Ukrainas valstspiederīgajiem.

Інформація про підтримку,яку надають Дитяча клінічна університетська лікарня, Асоціація розвитку клінічної університетської лікарні Паула Страдиня та Ризька Східна клінічна університетська лікарня громадянам України

 

Bērnu klīniskā universitātes slimnīca aicina mazo pacientu pārstāvjus, kas ieradušies Latvijā no Ukrainas, zvanīt uz telefona numuru +371 256 801 40, lai operatīvi varētu nodrošināt nepieciešamo medicīnisko palīdzību. Uz zvaniem atbildēs Bērnu slimnīcas speciāliste, kura tālāk koordinēs bērniem palīdzības sniegšanas procesu slimnīcā. Bez nepieciešamās ārstniecības ir apdraudēta daudzu bērnu veselība un dzīvība.

Bērnu slimnīca aktīvi seko līdzi situācijai un ir ciešā saziņā ar kolēģiem no Amerikas un pārējām Bērnu slimnīcām Eiropā, t.sk. Eiropas Bērnu slimnīcu organizāciju (ECHO), lai koordinēti un operatīvi atbalstītu gan slimnīcas Ukrainā, gan iesaistītos to mazo pacientu ārstniecībā, kuri meklē palīdzību ārpus Ukrainas.

 


З метою оперативного надання медичної допомоги Дитяча лікарня закликає представників маленьких пацієнтів, що прибули до Латвії з України, телефонувати за номером +371 256 801 40. На дзвінки відповість фахівець Дитячої лікарні, що надалі координуватиме процес надання допомоги у лікарні.


Для оперативного оказания необходимой медицинской помощи Детская больница просит представителей маленьких пациентов, приехавших в Латвию из Украины, звонить по телефону +371 256 801 40. Звонки принимает специалист Детской больницы, который далее будет координировать процесс оказания помощи в больнице.


In order to provide the necessary medical assistance without delay, the Children's Hospital calls on the guardians of the young patients who have arrived in Latvia from Ukraine to call +371 256 801 40. Calls will be answered by a Children's Hospital specialist who will further coordinate the process of ensuring help for the children at the hospital.

Domājot par praktisku palīdzību kolēģiem Ukrainā, kuri cīnās par savas valsts piederīgo dzīvībām un ievainoto karavīru dzīvību glābšanu, fonds “Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas attīstības biedrība” atver kontu, kurā saziedotie līdzekļi tiks novirzīti specifiski Ukrainas brīvības cīņās cietušo ārstniecībai un rehabilitācijai.

Ziedot uz kontu var kā privātpersonas, tā uzņēmumi.

Konta numurs: LV72PARX0017196540004

Pamatojums: Atbalsts Ukrainas karā cietušo ārstēšanai.

Fonda “Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas attīstības biedrība” vadītājs profesors Dainis Krieviņš apliecina: “Ukrainas tauta šodien ir ierauta karā ar vēl nepieredzētu agresoru! Mūsu uzdevums ir palīdzēt un mums ikvienam ir iespēja to paveikt.  Palīdzot ukraiņiem šodien, mēs varam izdarīt tik daudz laba, arī sev – piepildot misijas apziņu, kuru šobrīd izjūt tik daudz cilvēku Latvijā. Jau daudz ir panākts- mēs redzam cilvēkos mostamies gan garīgu pretspēku agresoram, gan vēlmi un spēju palīdzēt praktiski. No mūsu biedrības atvērtā konta katrs ziedotais eiro nonāks karā cietušo ārstēšanai vai rehabilitācijai.”

Atbalstot šo iniciatīvu, VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” šobrīd arī apzina citus praktiskās palīdzības veidus Ukrainai – pacientu uzņemšanas iespējas, palīdzību ar medikamentu un pirmās nepieciešamības preču nogādi Ukrainas ārstniecības iestādēm.

Atbalstot Ukrainas iedzīvotāju cīņu par savas valsts brīvību, arī pie Stradiņa slimnīcas jaunā korpusa mastā uzvilkts Ukrainas karogs.

Kontaktinformācija: Janita Veinberga, VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” Komunikācijas daļas vadītāja, tālrounis: + 371 29731046, e-pasts: janita.veinberga@stradini.lv

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solidarizējoties ar ukraiņu tautu viņu cīņā pret Krievijas agresiju un, lai sniegtu atbalstu Ukrainas bēgļiem, kuri sāk ierasties Latvijā, Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca ir gatava piedāvāt darbu ārstiem, māsām, māsu palīgiem, kā arī citam medicīnas personālam.

Slimnīca aicina attiecībā uz Ukrainas valstspiederīgajiem atcelt noteiktos ierobežojumus par valsts valodas zināšanām un profesionālo sertifikāciju.

Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca ir lielākā ārstniecības iestāde valstī, kurā strādā 4600 darbinieki. Katru gadu Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas 5 stacionāros ārstējas aptuveni 60 000 pacientu, dienas stacionārā vairāk nekā 20 000 pacientu, bet ambulatori veselības aprūpes pakalpojumus šeit saņem vairāk nekā 710 000 pacientu.

Papildus informācija: Ilga Namniece, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas preses sekretāre, tālrunis: 67042616, 29808285 e-pasts: Ilga.Namniece@aslimnica.lv

Дитяча клінічна університетська лікарня запрошує законних представників маленьких пацієнтів, які прибули до Латвії з України, телефонувати за номером +371 256 801 40, щоб мати можливість оперативно надати необхідну медичну допомогу. На дзвінки відповідатиме спеціаліст Дитячої лікарні, який надалі координуватиме процес надання допомоги дітям у стаціонарі. Без необхідного лікування здоров’я та життя багатьох дітей під загрозою.

 

Дитяча лікарня активно стежить за ситуацією й тісно контактує з колегами з Америки та інших дитячих лікарень Європи, в т.ч. Європейською організацією дитячих лікарень (ECHO) для надання скоординованої та оперативної підтримки як лікарень в Україні, так і лікування маленьких пацієнтів, які звертаються за допомогою за межами України.

Дбаючи про практичну допомогу колегам в Україні, які борються за життя власних громадян та життя поранених бійців, Асоціація розвитку клінічної університетської лікарні Паула Страдіня відкриває рахунок, на який пожертвувані кошти будуть спрямовані саме на лікування та реабілітацію жертв боротьби за свободу в Україні.

Пожертвувати на рахунок можуть як фізичні особи, так і підприємства.

Номер рахунку: LV72PARX0017196540004

Підстава: Підтримка лікування жертв війни в Україні.

Професор Дайніс Крієвіньш [Dainis Krieviņš], голова Асоціації розвитку клінічних університетських лікарень Паула Страдиня, заявляє: "Український народ сьогодні втягнутий у війну із безпрецедентним агресором! Наше завдання — допомагати, і ми всі маємо можливість це зробити.  Допомагаючи українцям сьогодні, ми можемо зробити стільки добра навіть для себе – реалізуючи почуття місії, яке сьогодні відчувають багато людей у ​​Латвії. Багато чого вже досягнуто - ми бачимо, як люди прокидаються як до духовного опору агресору, так і до бажання та здатності допомогти практично. З рахунку, відкритого нашою асоціацією, кожен пожертвуваний євро піде на лікування чи реабілітацію жертв війни».

На підтримку цієї ініціативи Клінічна університетська лікарня Паула Страдиня зараз вивчає інші форми практичної допомоги Україні – прийом пацієнтів, ліки та доставку товарів першої необхідності до українських медичних закладів.

На підтримку боротьби українського народу за свободу своєї країни український прапор також підняли на щоглі нового корпусу лікарні Страдіня.

Kонтактна інформація Яніта Вейнберга [Janita Veinberga], завідувачка відділу комунікацій Клінічної університетської лікарні Паула Страдиня, телефон: + 371 29731046, електронна пошта: janita.veinberga@stradini.lv

На знак солідарності з українським народом у його боротьбі з російською агресією та з метою надання підтримки українським біженцям, які починають прибувати до Латвії, Ризька Східна клінічна університетська лікарня готова запропонувати роботу лікарям, медсестрам, фельдшерам та іншому медичного персоналу.

Лікарня закликає зняти обмеження на знання державної мови та професійну атестацію для громадян України.

Ризька Східна клінічна університетська лікарня є найбільшим медичним закладом країни з 4600 співробітниками. Щорічно у 5 стаціонарах Ризької Східної клінічної університетської лікарні проходять лікування близько 60 тис. пацієнтів, у денному стаціонарі – понад 20 тис. пацієнтів, також тут отримують амбулаторну медичну допомогу понад 710 тис. пацієнтів.

Додаткова інформація: Ілга Намнієце [Ilga Namniece], прес-секретар Ризької Східної клінічної університетської лікарні, телефони: + 371 67042616, +371  29808285, електронна пошта: Ilga.Namniece@aslimnica.lv