ES fondu jaunumi Informācija presei
Par agrīnās intervences pakalpojumu pieejamību bērniem ar autiskā spektra traucējumiem

Šodien, 28.novembrī, valdība apstiprināja Ministru kabineta noteikumus*, paredzot nacionāla mēroga veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu turpināšanu jaunajā ES fondu plānošanas periodā.

Plānotie veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi būs pieejami visiem Latvijas iedzīvotājiem visos vecuma posmos un dažādām mērķa grupām, ar mērķi mazināt priekšlaicīgu mirstību un darba nespēju, kā arī uzlabot iedzīvotāju dzīves kvalitāti un veselībpratību, šādās jomās:

- veselīga uztura lietošanas veicināšana, t.sk. mutes dobuma un zobu veselība;

- atkarību mazināšana;

- fizisko aktivitāšu veicināšana;

- psihiskās veselības veicināšana;

- seksuālās un reproduktīvās veselības veicināšana;

- veselības veicināšana un primārās slimību profilakses uzlabošana;

- traumatisma mazināšana;

- infekciju izplatības mazināšana un vakcinācijas veicināšana;

- iedzīvotāju izglītošana pirmās palīdzības sniegšanā;

- prenatālās un agrīnās bērnības vecāku prasmju programmu ieviešana.

Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumiem ir būtiska ietekme uz veselības paradumiem iedzīvotāju vidū, kas savukārt ietekmē iedzīvotāju veselības stāvokli kopumā un dzīves kvalitāti. Veselības veicināšanas pasākumu mērķis ir mainīt uztura un citus dzīvesveida paradumus ilgtermiņā. Pasākumi uzlabos iedzīvotāju paradumus, pakalpojumu pieejamību ne tikai individuālā, bet arī ģimenes un vietējās kopienas līmenī. Tas attiecīgi palīdzēs uzlabot iedzīvotāju veselību, sekmēs savlaicīgu slimību risku atklāšanu un mazināšanu, darbspēju saglabāšanu, tādejādi pagarinot veselīgo mūža ilgumu.

Veselības veicināšanas pasākumus minētajās jomās īstenos Veselības ministrija sadarbībā ar Slimību profilakses un kontroles centru, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu, Veselības inspekciju,  Bērnu klīnisko universitātes slimnīcu, Latvijas Antidopinga biroju un Paula Stradiņa medicīnas vēstures muzeju. Kopējais plānotais finansējums līdz 2029.gadam – 13,1 miljons eiro.

* Ministru kabineta noteikumu projekts “Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021. – 2027. gadam 4.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vienlīdzīgu un savlaicīgu piekļuvi kvalitatīviem, ilgtspējīgiem un izmaksu ziņā pieejamiem veselības aprūpes, veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, uzlabojot veselības aprūpes sistēmu efektivitāti un izturētspēju" 4.1.2.1. pasākuma "Nacionāla mēroga veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi"  īstenošanas noteikumi”

log2127