Informācija presei

16.novembrī veselības ministre Anda Čakša veselības nozares darbiniekiem pasniedza Veselības ministrijas Atzinības un Pateicības rakstus, kā arī Ministru kabineta Atzinības rakstu. 

Foto no apbalvošanas pasākuma pieejami vietnē Flickr, skatīt šeit.


Ministru kabineta Atzinības rakstu par ieguldījumu tiesu medicīnas nozares attīstībā, kā arī studentu un jauno speciālistu apmācībā un sabiedrības izglītošanā saņēma Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra vecākais tiesu medicīnas eksperts, Rīgas Stradiņa universitātes Patoloģijas katedras asociētais profesors, medicīnas doktors Ojārs Teteris.

Veselības ministrijas atzinības raksti piešķirti:

Rīgas Stradiņa universitātes Sporta un uztura katedras docentam, profesoram Zigurdam Zariņam par ilggadēju un godprātīgu darbu veselības nozarē un ieguldījumu jauno speciālistu izglītošanā;

Rēzeknes slimnīcas onkoloģei Mārai Lagzdiņai par ilggadēju un godprātīgu darbu onkoloģisko pacientu ārstēšanā un onkoloģisko slimību profilaksē;

biedrībai AGIHAS (atbalsta grupai inficētiem ar HIV un AIDS slimniekiem) par nozīmīgu ieguldījumu HIV infekcijas izplatības ierobežošanā, HIV inficēto personu veselības aprūpes uzlabošanā un atbalsta sniegšanā;

Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas Medicīniskās ģenētikas un prenatālās diagnostikas klīnikas vadītājai, Reto slimību koordinācijas centra vadītājai, ginekoloģei Ievai Mālniecei par godprātīgu ārsta pienākumu pildīšanu un nozīmīgu ieguldījumu Reto slimību koordinācijas centra nodibināšanā; 

Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienības ārstei-internistei Natālijai Zondakai par ilggadēju un profesionālu ārsta pienākumu pildīšanu; 

Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienības endoskopijas māsai Baibai Zelčai par profesionalitāti un neatlaidību, godprātīgi pildot darba pienākumus;

Zāļu valsts aģentūras Farmaceitiskās darbības atbilstības novērtēšanas nodaļas vecākajai ekspertei Ievai Beķerei par nozīmīgu ieguldījumu starpvalstu sadarbības veicināšanā un nozares politikas īstenošanā;

Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra Ambulatorā centra “Veldre” Depresiju un neirožu nodaļas vecākajai medicīnas māsai Zelmai Aleksejai par ilggadēju un nesavtīgu darbu psihiatrijas nozarē;

Latvijas Jūras medicīnas centra ginekoloģei, dzemdību speciālistei, ginekoloģijas nodaļas vadītājai Dacei Melkai par ilggadēju un profesionālu ārsta pienākumu pildīšanu;

Latvijas Plastiskās, rekonstruktīvās un mikroķirurģijas centra Mikroķirurģijas centra vadītājam, plastikas ķirurgam, mikroķirurgam, rokas ķirurgam Kalvim Pastaram par profesionālu ārsta pienākumu pildīšanu, ieguldījumu jauno kolēģu apmācībā;

Veselības centru apvienības klīnikas “AURA R” ķirurģei Larisai Sviridovai par ilggadēju, pašaizliedzīgu un profesionālu ārsta pienākumu pildīšanu;

Nacionālā rehabilitācijas centra “Vaivari” 5.nodaļas vecākajai fizioterapeitei Ivetai Zodānei par ilggadēju un profesionālu darbu veselības nozarē;

Nacionālā rehabilitācijas centra “Vaivari” 6.nodaļas vadītājai, fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārstei Zaigai Kalnbērzai -Ribulei par profesionālu un godprātīgu ārsta pienākumu veikšanu un ieguldījumu jauno speciālistu apmācībā;

Nacionālā veselības dienesta Ārstniecības pakalpojumu departamenta direktora vietniecei Aldai Reinikai par profesionālu un godprātīgu darbu, un ieguldījumu veselības aprūpes pakalpojumu kvalitātes uzlabošanā;

ģimenes ārstei Leldai Poprockai par ilggadēju un godprātīgu ārsta pienākumu pildīšanu;

Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas stacionāra “Tuberkulozes un plaušu slimību centrs” 7.Multirezistentās tuberkulozes nodaļas vadītājai Līgai Kukšai par nozīmīgu ieguldījumu veselības nozarē, pildot profesionālos darba pienākumus pneimonoloģijas jomā;

Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Onkoķirurģijas klīnikas 4.Abdominālās un mīksto audu ķirurģijas nodaļas onkoloģiskās aprūpes māsai Irinai Prusakovai par profesionālu un godprātīgu darbu veselības nozarē;

slimnīcas “Ģintermuiža” narkoloģiskās palīdzības dienesta vadītājai, ārstei Lilitai Petermanai par profesionālu un godprātīgu darbu veselības nozarē, kā arī ieguldījumu iedzīvotāju veselības saglabāšanā un atkarības slimību profilaksē;

Paula Stradiņa medicīnas vēstures muzeja direktorei Edītei Bērziņai par personīgo ieguldījumu Paula Stradiņa medicīnas vēstures muzeja sekmīgā vadīšanā;

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta intensīvās terapijas brigādes vadītājai, ārstei Oksanai Ņikuļšinai par nesavtīgu, pašaizliedzīgu darbu un ieguldījumu Latvijas neatliekamās medicīnas attīstībā un jauno speciālistu apmācībā;

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta specializētās reanimācijas brigādes ārstam Arjem Ferberam par nesavtīgu, pašaizliedzīgu darbu un ieguldījumu Latvijas neatliekamās medicīnas attīstībā un jauno speciālistu apmācībā;

Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas Latvijas Kardioloģijas centra 39.Sirds ķirurģijas anestezioloģijas un intensīvās terapijas nodaļas anestezioloģei un reanimatoloģei Inesei Sniedzei par ilggadēju un profesionālu ārsta pienākumu pildīšanu, un ieguldījumu jauno speciālistu apmācībā;

Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas Latvijas Kardioloģijas centra 39.Sirds ķirurģijas anestezioloģijas un intensīvās terapijas nodaļas anestezioloģei un reanimatoloģei Guntai Cunskai par ilggadēju un profesionālu ārsta pienākumu pildīšanu un ieguldījumu jauno speciālistu apmācībā;

Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas Internās medicīnas klīnikas Gastroenteroloģijas, hepatoloģijas un uztura terapijas centra 10.Gastroenteroloģijas nodaļas vadītājam, gastroenterologam Aldim Puķītim par ilggadēju un profesionālu ārsta pienākumu pildīšanu un ieguldījumu jauno speciālistu apmācībā;

Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas Internās medicīnas klīnikas Reimatoloģijas centra Ambulatoras daļas reimatologam Vladimiram Lavrentjevam par ilggadēju un profesionālu ārsta pienākumu pildīšanu un ieguldījumu jauno speciālistu apmācībā;

Valsts asinsdonoru centra Latgales filiāles vadītājam Sergejam Šimovam par ilggadēju un godprātīgu ārsta pienākumu pildīšanu, kā arī par Valsts asinsdonoru centra Latgales filiāles sekmīgu vadīšanu;

Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra Latvijas audu bankas un Tanatoloģijas nodaļas vecākajam tiesu medicīnas ekspertam Grigorijam Vabelam par ilggadēju, godprātīgu darbu un personīgo ieguldījumu Latvijas tiesu medicīnas attīstībā un jauno speciālistu apmācībā.

Veselības ministrijas Pateicības raksti piešķirti:

Rēzeknes slimnīcas Neatliekamās medicīniskās palīdzības un pacientu uzņemšanas nodaļas virsmāsai Marijai Juknai par ilggadēju un godprātīgu darbu, pildot virsmāsas pienākumus;

Rīgas Tehniskās universitātes docētājai, Latvijas Medicīnas vēsturnieku asociācijas un Latvijas Rakstnieku savienības biedrei Lāsmai Gaitniecei par ieguldījumu Latvijas medicīnas vēstures izpētē un popularizēšanā;

Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcas Medicīnas dokumentācijas un informācijas nodaļas vadītājai, ārstei Anielai Akmenei par ilggadēju, godprātīgu ārsta pienākumu pildīšanu un ieguldījumu veselības aprūpes pakalpojumu kvalitātes uzlabošanā;

MFD Veselības grupas “Dziedniecība” otolaringoloģei Maijai Plahotinai par ilggadēju un godprātīgu ārsta pienākumu pildīšanu, iesaistīšanos iedzīvotāju veselības veicināšanā un slimību profilaksē;

Saldus medicīnas centra arodslimību un arodveselības ārstei Aleksandrai Feiknerei par ilggadēju, nesavtīgu darbu veselības nozarē un ieguldījumu Saldus un Brocēnu novada iedzīvotāju veselības veicināšanā; 

Ludzas medicīnas centra ārstei- internistei Dagnei Odiņai par ilggadēju un godprātīgu darbu veselības nozarē;

Latvijas Jūras medicīnas centra operāciju bloka vecākajai medicīnas māsai Lilitai Loginai par ilggadēju un profesionālu darbu, pildot medicīnas māsas pienākumus un ieguldījumu jauno kolēģu apmācībā;

Veselības centru apvienības poliklīnikas “Pulss 5” oftalmoloģijas dienesta vadītājam, oftalmologam Sergejam Osinovecam par godprātīgu un profesionālu darbu, pildot ārsta pienākumus un veselības aprūpes pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanā;

Strenču psihoneiroloģiskās slimnīcas garīgās veselības aprūpes māsai Nadeždai Aļeščenkovai par ilggadēju un godprātīgu medicīnas māsas darba pienākumu pildīšanu;

Strenču psihoneiroloģiskās slimnīcas māsu palīdzei Ligitai Krauklei par profesionālu un godprātīgu darba pienākumu pildīšanu;

Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas stacionāra “Gaiļezers” māsai Līgai Ansbergai par profesionālu un godprātīgu darba pienākumu pildīšanu;

Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas stacionāra “Latvijas Infektoloģijas centrs” Infektoloģijas poliklīnikas virsmāsai Ivetai Magonei par profesionālu un godprātīgu darbu veselības nozarē;

Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Neiroloģijas un neiroķirurģijas klīnikas 6.Neirovaskulārās nodaļas medicīnas māsai Raisai Gaidelei par profesionālu un godprātīgu darbu, pildot medicīnas māsas pienākumus;

Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Neiroloģijas un neiroķirurģijas klīnikas 6.Neirovaskulārās nodaļas sanitāram, slimnieku kopējam Jozim Krasauskam par profesionālu un godprātīgu darbu pacientu aprūpē;

Veselības centra 4 laboratorijas virsmāsai Inai Ozoliņai par profesionālu un godprātīgu darbu veselības nozarē;

Nacionālā veselības dienesta Finanšu vadības departamenta Finanšu plānošanas un analīzes nodaļas vadītājai Anitai Zandovskai par profesionālu un godprātīgu darbu un ieguldījumu veselības aprūpes pakalpojumu kvalitātes uzlabošanā;

Veselības inspekcijas Veselības aprūpes kvalitātes kontroles nodaļas vecākajai ārstei- ekspertei Indrai Lācei par ilggadēju, godprātīgu darbu un ieguldījumu veselības aprūpes nozarē;

Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības departamenta Higiēnas novērtēšanas nodaļas higiēnas ārstei Nataļjai Vorobjovai par ilggadēju, godprātīgu darbu veselības nozarē un Pasaules Veselības organizācijas Starptautisko veselības aizsardzības noteikumos deleģēto funkciju teicamu izpildi.