Informācija presei
Liepājas reģionālā slimnīca
Foto no https://liepajasslimnica.lv/

Veselības ministrs Hosams Abu Meri piektdien, 5. janvārī, apmeklēs Liepājas Reģionālo slimnīcu un Piejūras slimnīcu, lai pārrunātu veselības nozares aktualitātes un tiktos ar slimnīcu vadību un personālu. Ministram plānota tikšanās arī ar Liepājas ģimenes ārstiem, lai runātu par primāro veselības aprūpi un tās stiprināšanu, īpaši reģionos.

Liepājas Reģionālā slimnīca ir lielākā daudzprofilu ārstniecības iestāde Kurzemē - 4. līmeņa slimnīcā sniedz stacionāro un sekundāro ambulatoro palīdzību, neatliekamo medicīnisko palīdzību, dažāda veida veselības aprūpes maksas pakalpojumus, sociālās aprūpes pakalpojumus pašvaldībai, kā arī veic ārstu rezidentu apmācību. Slimnīca gadā ārstējas ap 15 tūkstošiem pacientu. Slimnīcā veikti arī vērienīgi investīciju projekti, tajā skaitā plānots piesaistīt ES fondu finansējumu arī jaunajā plānošanas periodā. Savukārt VSIA “Piejūras slimnīca sniedz specializētu ambulatoro un stacionāro palīdzību psihiatrijā. Liepājā praktizē 44 ģimenes ārsti, bet Dienvidkurzemes novadā vēl 23, un tikšanās ar ģimenes ārstiem būs būtiska, lai uzklausītu ārstus un pārrunātu primārās veselības aprūpes stiprināšanas ieceres šogad.

Ministram Liepājā paredzēta arī Baltijas rehabilitācijas centra un biedrības “Dižvanagi” apmeklējums un iepazīšanās ar tās rehabilitācijas un socializācijas programmām bērniem ar īpašām vajadzībām un atbalsta sistēmu ģimenēm.

Veselības ministrs H. Abu Meri reģionālajās vizītēs dodas regulāri, lai klātienē tiktos ar nozares speciālistiem un pārrunātu aktualitātes veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošanā un nodrošināšanā iedzīvotājiem - gan finansējuma jautājumus, gan cilvēkresursu nodrošinājumu ārpus Rīgas. Tāpat ministrs iepazīstas ar ārstniecības iestāžu investīciju projektiem, kas vērsti uz pakalpojumu uzlabošanu. Veselības ministrs ir klātienē apmeklējis Daugavpili, Rēzekni, Ventspili, Talsus, Kuldīgu, Balvus, Alūksni u.c.