Informācija presei
Tikšanās ar Onkoaliansi

Veselības ministrijas speciālisti otrdien, 24. janvārī, tikās ar Latvijas Onkoloģisko pacientu organizāciju apvienību “Onkoalianse”, lai aktualizētu jautājumus par onkoloģijas pacientu ārstēšanu un aprūpi.

Onkoloģijas joma ir viena no Veselības ministrijas prioritātēm un 2023. gadā tai plānots papildus piešķirt 30 miljonus eiro, ko saskaņā ar Veselības aprūpes pakalpojumu onkoloģijas jomā uzlabošanas plānu 2022.-2024.gadam, plānots novirzīt gan kompensējamo medikamentu apmaksai, gan diagnostikas un ārstēšanas pieejamības uzlabošanai, tostarp arī veselības aprūpes pakalpojumu tarifu indeksācijai.

Katra tikšanās ar pacientu biedrību ir ieguvums veselības politikas īstenošanā un ikdienas jautājumu risināšanā, jo galamērķis mums ir viens - vesels cilvēks un vesela sabiedrība. “Onkoalianse” ir zinoša un uz sadarbību vērsta, pretimnākoša organizācija, kas aktīvi iesaistās pacientu veselības jautājumu risināšanā un tas ir ļoti nozīmīgi mūsu stratēģiju veidošanai un labāko risinājumu meklēšanai,” uzsvēra Veselības ministrijas parlamentārā sekretāre Ilze Ortveina.

Latvijas Onkoloģisko pacientu organizācijas apvienība aktualizēja jautājumus par onkoloģijas plāna finansējumu un pasākumiem, aicinot domāt arī par turpmākajiem gadiem; zāļu saraksta papildināšanu ar jauniem medikamentiem; datu vākšanu un pieejamību gan ārstniecības nolūkos, gan analizēšanai, tajā skaitā par izmeklējumu kvalitāti; par “zaļo” un “dzelteno koridoru” un izmeklējumu pieejamību; par vēža skrīningiem un kampaņu efektivitāti u.c.. Sarunas dalībnieki uzsvēra, ka pacientiem būtu svarīgi zināt “spēles noteikumus” finansējuma sadalei onkoloģijas jomā, kas tieši attiecas uz valsts apmaksātajiem izmeklējumiem, ārstēšanu un kompensējamām zālēm.

Izstrādājot plānus onkoloģijas jomas attīstībai turpmākajiem gadiem, par pamatu ņemsim šobrīd plānā 2022.- 2024. gadam iekļautās aktivitātes, kas tiks papildinātas. Pasākumu plāna izstrādē iesaistīsim arī pacientu organizācijas. Onkoloģija ir Veselības ministrijas prioritāte, un turpmākajos gados turpināsim uzlabot pacientu ārstēšanu un aprūpi,” sacīja Veselības aprūpes departamenta direktore Sanita Janka.

Veselības aprūpes pakalpojumu onkoloģijas jomā uzlabošanas plāns 2022.–2024. gadam paredz vēža izplatības riska faktoru mazināšanu, profilakses, kā arī dažāda veida ārstniecības pieejamības un vēža pacientu aprūpes uzlabošanu. Tomēr visu plānā ietverto pasākumu īstenošanai finansējums nav pietiekams.

“Onkoalianse” ir Latvijas onkoloģijas pacientu organizāciju apvienība, kas apvieno dažādu vēža veidu pacientu organizācijas uz pierādījumiem balstītas pacientu aizstāvības mērķtiecīgai īstenošanai. Veselības ministrijā, darbu uzsākot ministrei Līgai Meņģelsonei, jau notikušas vairākas tikšanās ar nevalstisko un nozares profesionālo organizāciju pārstāvjiem, kas plānotas arī turpmāk, lai iesaistītu visas ieinteresētās puses nozares politikas plānošanas dokumentu izstrādē.