Informācija presei
Slimnīca

Šodien, 22.maijā, Veselības ministrijā notika sanāksme, kurā tika diskutēts par priekšlikumiem slimnīcu tīkla stiprināšanai. Sanāksmes laikā Veselības ministrija ar slimnīcām vienojās par tajās pieejamajiem un turpmāk nodrošināmajiem speciālistiem, lai iedzīvotāji varētu saņemt drošu un kvalitatīvu ārstniecību, efektīvi izmantojot pieejamos resursus.

Lai nodrošinātu augstas kvalitātes un pacientam drošus stacionāros pakalpojumus, Veselības ministrija plāno Latvijā ieviest starptautiskos standartos balstītas prasības un vadlīnijas kvalitatīvai veselības aprūpes pakalpojuma nodrošināšanai. Plānots, ka nākotnē slimnīcu darbības novērtējumā tiks ņemti vērā klīniskie indikatori, kā arī pamazām tiks ieviests mehānisms stacionāro pakalpojumu vērtēšanā iekļaut arī struktūras datus (māsu proporcija, pilna laika speciālisti u.c.), procesu rezultātus (vidējais gultas dienu skaits, operāciju skaits u.c.), pacientu pieredzes novērtējums (PREMs rezultāti), pacientu drošības rādītājus, kā arī PROMS un izmaksu efektivitāti. Tāpat tiks ņemti vērā arī kvantitatīvie rādītāji - manipulāciju un pacientu skaits.

Pirmdien notikušajā sanāksmē klātesošie vienojās, ka turpinās detalizētu diskusiju par metodisko centru izveidi un darbības principiem. Metodisko centru izveide ir daļa no slimnīcu tīkla stiprināšanas priekšlikumiem ar mērķi nākotnē nodrošināt kvalitatīvu ārstniecību pacientiem. Klātesošie atzina, ka metodisko centru izveides priekšlikums ir atbalstāms, taču nepieciešams ilgāks laiks diskusijām, lai izstrādātu labāko modeli un sadarbības mehānismus veselības aprūpes nozares sadarbībai kvalitātes standartu un vadlīniju ieviešanā un pielietošanā.

Veselības ministrija akcentē, ka esošais slimnīcu tīkls Latvijā tiks saglabāts, taču plānota virzība uz tādu veselības aprūpi, kur vienkāršākos un ikdienā vairāk pieprasītos gadījumos pacients var saņemt drošu un kvalitatīvu ārstniecību tuvāk mājām, bet specializēto veselības aprūpi vairāk centralizēti, piemēram, reģionālajās vai klīnisko universitāšu slimnīcās, kur iespējams uzturēt augstu kvalitātes līmeni, pateicoties gan pieejamajiem resursiem, gan ārstēto pacientu skaitam, kas ir indikators tam, lai ārsti varētu uzturēt atbilstošu profesionālo līmeni. Plānojot izmaiņas veselības aprūpes pakalpojumu teritoriālajā nodrošinājumā Latvijā, svarīgi būs stiprināt sadarbību starp ārstniecības iestādēm un visu veselības aprūpes līmeņu starpā.

Lai pacienti saņemtu savlaicīgu un kvalitatīvu veselības aprūpi un lai efektīvi varētu plānot nozarē pieejamos cilvēkresursus, infrastruktūru un finansējumu, Veselības ministrija turpina diskusijas ar nozares organizācijām un ārstniecības iestādēm par slimnīcu tīkla stiprināšanu Latvijā. Informatīvo ziņojumu par līdz šim paveikto un priekšlikumiem par slimnīcu turpmāko darbību ministrija iesniegusi valdībā, ko Ministru kabinets plāno izskatīt 30.maijā.