ES fondu jaunumi

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra 18.janvārī izsludinājusi ierobežotu projektu iesniegumu atlasi 9.2.7. “Atbalsts ārstniecības personām, kas nodrošina pacientu ārstēšanu sabiedrības veselības krīžu situāciju novēršanai”, tādējādi Veselības ministrija uzsākusi gatavot pieteikumu 3 miljonu eiro saņemšanai, ko novirzīs papildu mediķu piesaistei Rīgā.

Analizējot esošos Eiropas Savienības fondu pasākumus un pieejamo finansējumu, pieņemts lēmums ieviest jaunu atbalsta veidu – naudas kompensācijas māsu, māsas palīgu, ārsta palīgu un ģimenes ārstu piesaistei Rīgā darbam stacionāros, NMPD un ģimenes ārstu praksēs.

Veiksmīgi noslēdzoties atlasei, naudas kompensāciju izmaksām plānotais pieejamais finansējums lēšams 3 000 000 eiro apmērā, tajā skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 2 550 000 eiro (85%) un valsts budžeta līdzfinansējums 450 000 eiro (15%).

Jau ziņots, ka pērn decembrī spēkā stājās MK noteikumi Nr. 802, kas nosaka kārtību, kādā īsteno darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.7. specifiskā atbalsta mērķi “Atbalsts ārstniecības personām, kas nodrošina pacientu ārstēšanu sabiedrības veselības krīžu situāciju novēršanai”.

Šobrīd sākti visi nepieciešamie sagatavošanās darbi, lai pieteikumu pieņemšanu no pretendentiem varētu uzsākt jau februārī, un sekmīgāk nodrošinātu pacientu ārstēšanu Covid-19 un citu sabiedrības veselības krīžu situācijās.

ESF ansamblis