Sabiedriskā apspriede

Veselības ministrijā 23.janvārī notika sabiedriskā apspriede par Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gda 20.janvāra noteikumos Nr. 60 ”Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām”" (turpmāk – noteikumu projekts).

Noteikumu projekta mērķis: precizēt obligāto prasību normas, kuras nav attiecināmas uz optometristu kabinetu. 

Kontaktinformācija: Veselības aprūpes departamenta Veselības aprūpes organizācijas nodaļa: 67876091 vai 67876050.