Informācija presei
aptieka

Šodien, 21.decembrī, Ministru kabineta sēdē apstiprināti grozījumi kompsējamo medikamentu un medicīnas ierīču apmaksas noteikumos*, paredzot iekļaut reto slimību ārstēšanai paredzētos līdzekļus zāļu kompensācijas sistēmā.

Izmaiņas nepieciešamas, jo secināts, ka līdzšinējā sistēmā, kad reto slimību ārstēšanai paredzētos medikamentu iepirkumus veic Bērnu klīniskā universitātes slimnīca (BKUS), nav pietiekamas elastības, ienākot tirgū jaunam, lētākam medikamentam pie noteiktas diagnozes un jau ar kompensētu aktīvo zāļu vielu. Tāpat ir apgrūtināta zāļu pieejamība, jo pacients  šobrīd zāles var saņemt tikai BKUS.

Tādēļ, lai uzlabotu pašreizējo sistēmu, tiek izveidots atsevišķs, vienots kompensējamo zāļu saraksts reto slimību pacientiem. Šāda kompensējamo zāļu nodrošināšanas kārtība veicinās procesa caurskatāmību, jo, lai uzsāktu apmaksu no valsts budžeta līdzekļiem, par visām reto slimību ārstēšanai paredzētajām zālēm būs nepieciešams Zāļu valsts aģentūras izmaksu efektivitātes atzinums.* Zāļu ražotājiem un pacientiem būs skaidri noteikumi zāļu iekļaušanai, kā arī pārrunu ceļā ar ražotāju valstij būs iespēja panākt pēc iespējas zemāku cenu, kā arī ļaus sarakstā iekļaut gan jaunas zāles, gan paplašināt pacientu loku jau iepriekš sarakstā iekļautām zālēm. Šāda kārtība uzlabos arī plānošanu un padarīs elastīgāku finanšu plūsmu, vienlaikus sekmējot racionālu un elastīgu valsts budžeta līdzekļu izlietojumu, kā arī uzlabos un atvieglos pacientiem zāļu pieejamību – zāles pacienti varēs saņemt tuvāk savai dzīvesvietai aptiekā.

Grozījumi Ministru kabineta noteikumi precizē kārtību attiecībā uz C sarakstā iekļauto zāļu apmaksu, nosakot, ka zāļu kompensācija tiek nodrošināta visiem pacientiem pēc tiesiskās vienlīdzības principa.

Grozījumi paredz precizēt kārtību zāļu cenu pārskatīšanai reizi ceturksnī, kā arī veikt arī redakcionālus precizējumus, lai svītrotu normas, kas novecojušas vai novērstu to dublēšanos.

*Ministru kabineta 2006. gada 31. oktobra noteikumi Nr. 899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība"

**Ekonomiskajā novērtēšanā salīdzina ieguvumus un izmaksas starp jauno terapiju un standarta terapiju. Ja jaunajai terapijai un standarta terapijai ir atšķirīgas izmaksas un atšķirīgi ieguvumi tādos pacientam nozīmīgos rādītājos, kā papildus iegūts dzīves gads, dzīves gads bez slimības progresijas vai kvalitatīvi nodzīvots dzīves gads, aprēķina izmaksu efektivitātes pieauguma rādītāju