Informācija presei
vakcinācija

22. 02.2021. papildināta pēdējā rindkopa: 

Lai nodrošinātu plašu un ātru iedzīvotāju vakcinācijas procesu pret Covid-19, vakcinācijas dienestu kapacitātes stiprināšanai plānots apmācīt papildu līdz 500 ārstniecības personu.

Vakcinācijas procesam piesaistīs un apmācīs mediķus, kuru ikdienas darba pienākumi nav tieši saistīti ar vakcināciju - māsas, ārstus, ārstu palīgus, vecmātes. Pēc apmācības mediķi nodrošinās vakcināciju Covid-19 vakcinācijas punktos.

Apmācībās paredzēts apgūt padziļināti teorētiskās un praktiskās zināšanas par Covid-19 vakcinācijas organizācijas principiem, tās tehniku, drošu procesu un atbilstošu rīcību blakusparādību (anafilakses) gadījumā, kā arī vakcīnas lietošanu atbilstoši ražotāja norādījumiem.

Lai nodrošinātu plānotās mācības, valdība šodien, 18. februārī, no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem Veselības ministrijai piešķīra 48 tūkstošus eiro. Finansējums vajadzīgs apmācību īstenošanai, tostarp programmas izstrādei, lektoru un praktisko nodarbību vadītāju atlīdzībai, tehniskam un telpu nodrošinājumam un citiem ar apmācības procesu saistītiem izdevumiem.

Apmācībām nav jāpiesakās individuāli. Personas pieteiks Vakcinācijas kabineti.

 

Foto: Valsts kanceleja