Informācija presei
Veselības ministrs Hosams Abu Meri atklāj konferenci par antimikrobiālo rezistenci

Ceturtdien, 7.decembrī, Rīgas Stradiņa universitātē, pulcējot vietējos un starptautiskos ekspertus no Pasaules Veselības organizācijas, Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra, Eiropas Komisijas Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāta, Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes, Eiropas Zāļu aģentūras, Nīderlandes, Dānijas un Zviedrijas atbildīgajām institūcijām par antimikrobiālo rezistenci, norisinājās Starpnozaru “Vienas veselības” konference. Tās mērķis kopīgi strādāt pie antimikrobiālās rezistences mazināšanas jautājumiem.

Atklājot konferenci, veselības ministrs Hosams Abu Meri salīdzināja antimikrobiālo rezistenci ir klimata pārmaiņām līdzīgu apdraudējumu cilvēcei. Tāpat kā klimata pārmaiņas antimikrobiālā rezistence nerada uzreiz pamanāmu apdraudējumu, taču tā attīstās lēni un var radīt ļoti nopietnas neatgriezeniskas sekas. “Klimata pārmaiņu rezultātā sabiedrībā izplatās jaunas infekcijas slimības, īpaši augsti riski ir saistīti ar dzīvnieku pārnestām infekcijām. Mikrorganismi, ceļojot no cilvēka uz dzīvnieku un atpakaļ, iegūst jaunas īpašības un var kļūt īpaši bīstami cilvēkam un nejūtīgi pret antibiotikām. Šādu jaunu infekciju ārstēšanai var rasties nepieciešamība lietot vairāk vai spēcīgākas antibiotikas, kas tālāk attīstīs antimikrobiālo  rezistenci. Antimikrobiālās rezistences mazināšanā nozīmīga ir starpsektoru sadarbība starptautiskā līmenī. Tādēļ konferences vadmotīvs ir Apvienotiem spēkiem pret antimikrobiālo rezistenci, kas nozīmē sadarboties, dalīties ar informāciju un kopā rīkoties,” norādīja veselības ministrs Hosams Abu Meri. Ministrs uzsvēra, ka viņš kā ārsts apzinās antimikrobiālās rezistences draudus sabiedrības veselībai, tādēļ vēlas šo jautājumu izvirzīt kā savu prioritāti ne tikai Latvijā, bet arī uzturēt šo kā problēmjautājumu ES līmenī un strādāt kopā ar citu ES valstu veselības ministriem.

Pasaules Veselības organizācijas Eiropas Reģionāla biroja direktors Hans Kluge uzsvēra, ka antimikrobiālā rezistence ir saistīta ar pusmiljona cilvēku nāves gadījumu Eiropā katru gadu, un tas ir nopietns sabiedrības veselības un vides apdraudējums. Tas ir vairāk nekā nomirst no tuberkulozes un HIV kopumā Eiropas reģionā. Hans Klūge norādīja uz konferences lielo nozīmi apvienojot dažādu jomu ekspertus, lai kopīgi strādātu antimikrobiālās rezistences ierobežošanai. Viņs arī apsveica Latviju par izstrādāto Vienas veselības plānu.

Pasaules Veselības organizācijas Eiropas Reģionālā biroja antimikrobiālās rezistences programmas vadītājs Danilo Lo-Fo-Wong minēja, ka neskatoties uz to, ka Latvijā situācijas attiecībā uz antimikrobiālo rezistenci ir salīdzinoši laba, ir nedrīkst apstāties pie paveiktā, turpinot virzību uz mērķu sasniegšanu.

Konferences laikā tika uzsvērts, ka būtisks faktors cīņā ar rezistenci ir ilgtspējīga lauksaimniecība, kurā  antimikrobiālo līdzekļu lietošana tiek samazināta līdz minimumam. Katras valsts izaicinājums dzīvnieku veselības jomā ir samazināt antimikrobiālo līdzekļu lietošanu. Lai arī Latvijā antimikrobiālie līdzekļi dzīvniekiem tiek lietoti salīdzinoši maz, svarīgi ir apkopot datus par veterinārijā lietotajiem antimikrobiālajiem līdzekļiem, monitorēt rezistences situāciju, nodrošināt uzraudzību un atbalstīt zinātnisko izpēti, piedāvājot datos un pētījumos balstītas metodes un veidus, ar kuru palīdzību iespējams samazināt antimikrobiālo līdzekļu lietošanu, veicinot  stratēģijas “no lauka līdz galdam” un Eiropas Savienības klimata mērķu sasniegšanu.

Konferences prezentācijas

Dr.Danilo Lo Fo Wong: Quadripartite activity brief overview and road to UNGA 2024.

Vivian Leung: Antimicrobial resistance and antimicrobial consumption in the EU/EEA: latest data and update from ECDC.

Dr. Ernesto Liebana: EFSA ACTIVITIES TO STRENGTHEN INTERSECTORAL COOPERATION IN MONITORING AND RISK ASSESSMENT OF AMR.

Dr.Danilo Lo Fo Wong: Activities and the new AMR roadmap for the WHO European region – From evidence to action.

Sabine Pelsser: EU actions to fight AMR in a One Health approach.

Emilija Matelyte: European initiatives to address shortages of antibiotics.

Annemarie Käsbohrer: One Health European Joint Programme (EJP): From Science to Policy.

Dr. Malin Grape: International cooperation in the Baltic Region - a Swedish perspective.

Heike Schmitt: Integrated surveillance of AMR (with a focus on the environment).

Prof.Uga Dumpis: Pašreizējā situācija saistībā ar AMR un antibiotiku lietošanu cilvēku veselības sektorā Latvijā. Izaicinājumi un turpmākās aktivitātes.

Jana Feldmane, Antra Briņķe: Latvijas Antimikrobiālās rezistences ierobežošanas un piesardzīgas antibiotiku lietošanas plāns "Viena veselība"  2023.-2027. gadam.