Informācija presei
Preses konference

Trešdien, 29.jūnijā, plkst.12:00 pēc Veselības ministrijas un Veselības inspekcijas organizētās diskusijas ar valsts vadošajām medicīnas iestādēm un profesionālajām organizācijām par pacienta statusa stiprināšanas priekšlikumiem Veselības ministrijā Brīvības ielā 72 (309.telpā) plānota preses konference.

Veselības inspekcijas vadītā darba grupa sagatavojusi priekšlikumus, tostarp likumdošanas izmaiņām, kas veidos jaunu tiesisko kultūru pacientu tiesību ievērošanā un uzraudzībā.

Darba grupa sagatavojusi konkrētus likumu izmaiņu priekšlikumus, kas veselības aprūpes fokusā izvirza par savu tiesību aizsardzību drošu pacientu. Priekšlikumi precizē pacienta un ārstniecības personāla tiesības un pienākumus, stiprina pacienta statusu ārstniecībā, definē administratīvo atbildību un stiprina pacientu tiesību aizsardzības kontroli un uzraudzību Veselības inspekcijas personā.

Darba grupa norāda, ka izpratnei par pacientu tiesību īstenošanas plānu nepieciešamību vispirms jāsākas pašās ārstniecības iestādēs. Tāpēc priekšlikumi paredz katrai ārstniecības iestādei nodrošināt pacienta tiesību īstenošanas plānu un lielākajās iestādēs – arī pacientu tiesību aizsardzības speciālistus.

Ārstniecības atbalsta institūts jeb pacientu tiesību aizsardzības speciālists veicinātu konfliktsituāciju mazināšanos un gadījumos, kur tādas veidojas, sekmētu to tūlītēju risinājumu pašā ārstniecības iestādē “uz vietas” - tuvāk situācijai, pacientam un ārstam.

Pacientu tiesību aizsardzības speciālists gan pacientam, gan personālam sniegtu padomus, konsultācijas un ieteikumus, izskaidrotu pieejamos tiesību aizsardzības līdzekļus un, ja vajadzīgs, palīdzētu ar iebildumu un sūdzību iesniegšanu.

Preses konferences dalībnieki:

  • Daniels Pavļuts, veselības ministrs
  • Santa Slokenberga, darba grupas eksperte, Upsalas universitātes Juridiskās fakultātes vecākā lektore
  • Dace Gardovska, Rīgas Stradiņa universitātes Pediatrijas katedras profesore, Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas Bērnu slimību klīnikas vadītāja
  • Dace Rezeberga, Rīgas Stradiņa universitātes Dzemdniecības un ginekoloģijas katedras vadītāja, Veselības ministrijas galvenā speciāliste ginekoloģijā un dzemdniecībā

Mediju uzmanībai!

Mediju pārstāvji aicināti pieteikt caurlaides preses konferences apmeklēšanai līdz 29.jūnija plkst.11.00 zvanot pa t.67876008.