Nozares ziņas
RSU konference

29. martā Veselības ministrijas tīmekļvietnē www.vm.gov.lv iespēja vērot tiešraidi sekcijas darbam "Inovācijas medicīnā un veselības aprūpē – no pētniecības līdz praksei", kas nodrošināta Rīgas Stradiņa universitātes rīkotās starptautiskās Zinātnes nedēļas (RSU Research Week 2023) ietvaros.

 

Tiešraide diskusijai "Inovācijas medicīnā un veselības aprūpē – no pētniecības līdz praksei"

Piecas dienas no 27. līdz 31. martam Rīgas Stradiņa universitātē norisinās starptautiskā Zinātnes nedēļa RSU Research Week 2023, kas veltīta veselības aprūpes, medicīnas, sabiedrības veselības un sociālo zinātņu tēmām. Inovāciju sekcijā notiks diskusijas par digitālajām tehnoloģijām veselībā, precīzijas medicīnu un telemedicīnu.

Viens no gaidāmajiem pasākumiem – sekcija "Inovācijas medicīnā un veselības aprūpē – no pētniecības līdz praksei" (Innovation in Medicine and Healthcare – from Research to Practice) – kas notiks 29. martā no plkst. 09:00 īpaši aicina tos, kuri ikdienā strādā ar jautājumiem par medicīnas jomas attīstību, piedāvājot jaunāko tādās aktuālās tēmās kā digitālā transformācija veselības aprūpē, precīzijas medicīna un telemedicīna. Jautājumu loks ir svarīgs gan pacientiem un veselības aprūpes speciālistiem, gan profesionāļiem valsts pārvaldē un attiecīgajās industrijās, zinātniskajam personālam un studējošajiem. 

29. marta sekcijas "Innovation in Medicine and Healthcare – from Research to Practice" programma

Plašāku informāciju par Rīgas Stradiņa universitātes starptautisko Zinātnes nedēļu aicinām lasīt Rīgas Stradiņa universitātes tīmekļvietnē www.rsu.lv.

Rīgas Stradiņa universitātes rektora prof. Aigara Pētersona aicinājums piedalīties RSU Zinātnes nedēļā 2023.